Pružimo pomoć za lakši život (2020. – 2021.)

Gerontodomaćica je korisniku prijatelj, ali i učitelji, rehabilitator i motivator.

Pružimo pomoć za lakši život

ZAŽELI - program zapošljavanja žena- faza II

UP.02.1.1.13.0203

 

PODRUČJE PROVEDBE: Koprivničko-križevačke županija

TRAJANJE PROJEKTA: 4.9.2020. - 31.12.2021.

NOSITELJ PROJEKTA: Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 928.659,79 kn

PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Križevci, ispostava Koprivnica, Centar za socijalnu skrb Koprivnica

CILJ PROJEKTA: Zapošljavanje teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u lokalnoj zajednici, jačanje njihovog radnog potencijala te povećanje kvalitete života krajnjih korisnika.

CILJANA SKUPINA: Primarna ciljana skupina su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na starije od 50 godina i žene pripadnice teže zapošljivih skupina.

KORISNICI: Krajnji korisnici projektnih aktivnosti su osobe s invaliditetom, starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s područja Koprivničko-križevačke županije.

 

OČEKIVANI REZULTATI:

  1. Jačanje uloga žena u obitelji i zajednici
  2. Povećanje stupnja zaposlenosti teže zapošljivih skupina na tržištu rada
  3. Ublažavanje posljedica nezaposlenosti
  4. Osposobljeno 10 žena kroz program osposobljavanja za gerontodomaćicu
  5. Pružanje usluge pomoći u kući za 60 krajnjih korisnika
  6. Povećanje kvalitete života za 60 krajnjih korisnika
  7. Povećanje stupnja socijalne uključenosti te prevencija prerane institucionalizacije korisnika
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Posrednička tijela:

Posredničko tijelo razine 1

Posredničko tijelo razine 2