Pružimo pomoć za lakši život II

Gerontodomaćica je korisniku prijatelj, ali i učitelji, rehabilitator i motivator.

Pružimo pomoć za lakši život II

ZAŽELI - program zapošljavanja žena- faza III

UP.02.1.1.16.0413

 

LOKACIJA PROVEDBE: Koprivničko-križevačka županija

TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2023. - 1.9.2023.

NOSITELJ PROJEKTA: Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije, Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 65.618,16 € (494.400,00 kn)

PROJEKTNI PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Križevci, Područni ured Križevci, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Koprivnica

CILJEVI PROJEKTA:

  • Zapošljavanje 10 žena, pripadnica ciljane skupine s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, uz davanje prednosti pripadnicama teže zapošljivih/ranjivih skupina
  • Pružanje usluge potpore i podrške za najmanje 60 krajnjih korisnika (starije i/ili nemoćne osobe).

CILJANA SKUPINA: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, od kojih se prednost daje pripadnicama teže zapošljivih/ranjivih skupina.

KORISNICI: Krajnji korisnici projektnih aktivnosti su u starijoj životnoj dobi, u dobi od 65 godina i više, i/ili nemoćne osobe.

Posrednička tijela:

Posredničko tijelo razine 1

Posredničko tijelo razine 2