Olakšajmo život osobama s invaliditetom (2019. – 2021.)

Asistent je prijatelj, desna ruka, osoba koja pomogne uraditi stvari koje ne mogu sam. On je moj glas, moje ruke, moje noge.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom-faza II

UP.02.2.2.09.0057

 

NOSITELJ: Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije

PARTNER: Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije

TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA: 13.6.2019.- 12.6.2021.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.500.000,00 kuna (iznos EU potpore: 2.500.000,00 kuna)

OPĆI CILJ: Doprinijeti kvaliteti života osoba s invaliditetom, izjednačavanje mogućnosti i jačanje njihovog socijalnog uključivanja.

SPECIFIČNI CILJ: Povećati socijalnu uključenost za 17 osoba s  najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta na području Koprivničko-križevačke i Međimurske županije kroz uvođenje pružanja usluge osobne asistencije.

CILJANA SKUPINA: Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, njih 17. Uvođenjem ove vrste usluge, utječe se na povećanje njihove socijalne uključenosti i unapređenje kvalitete života kroz svakodnevnu pomoć i podršku te omogućavanje samostalnosti i neovisnost o članovima obitelji.

OČEKIVANI REZULTATI:

  1. Omogućavanje pružanja usluge osobne asistencije- višesatna skrb, fizička pomoć, psihička podrška, povjerenje između korisnika i asistenta, povećanje kvalitete života sudionika u projektu.
  2. Edukacija za korisnike usluge osobne asistencije i njihove obitelji
  3. Edukacija za osobne asistente
  4. Supervizija i redovito praćenje rada osobnih asistenata
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Posrednička tijela:

Posredničko tijelo razine 1

Posredničko tijelo razine 2