Olakšajmo život osobama s invaliditetom II

Asistent je prijatelj, desna ruka, osoba koja pomogne uraditi stvari koje ne mogu sam. On je moj glas, moje ruke, moje noge.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom-faza III

UP.02.2.2.14.0038

 

NOSITELJ PROJEKTA: Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije

PARTNER NA PROJEKTU: Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije

PODRUČJE PROVEDBE: Koprivničko-križevačka županija i Međimurska županija

TRAJANJE PROVEDBE: V/2021. – I/2023.

OPĆI CILJ PROJEKTA: Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA: Povećanje socijalne uključenosti za 15 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta na području Koprivničko- križevačke i Međimurske županije kroz pružanje usluge osobne asistencije

CILJANA SKUPINA: Ciljna skupina projekta su osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima starije od 18 godina za koje je utvrđena potreba osiguranja usluge osobne asistencije.

OSTVARENI REZULTATI:

  • Pruženo više od 26.400 sati usluge osobne asistencije za ukupno 18 korisnika
  • Održane edukacijske radionice i evaluacijski sastanci za OSOBNE ASISTENTE i za KORISNIKE USLUGE OSOBNE ASISTENICJE I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI.
  • Održano 20 supervizijskih sastanaka s osobnim asistentima.
  • Održan okrugli stol o važnosti usluge osobne asistencije.
  • Održane početna i završne konferencije projekta.
  • Tijekom trajanja projekta objavljivani su članci u medijima s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti usluge osobne asistencije. Održan je kontinuitet pružanja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, a predstavljanjem rezultata i potreba korisnika javnosti, potaknuti su kreatori javnih politika i donositelji odluka na unaprjeđenje kvalitete usluge, daljnji razvoj, povećanje opsega usluge i širenje usluge osobne asistencije na što veći broj korisnika.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.934.778,00 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Posrednička tijela:

Posredničko tijelo razine 1

Posredničko tijelo razine 2