Projekt ``Pružimo pomoć za lakši život``

Sastanak s djelatnicama

  1. rujna 2021. godine, održan je sastanak s djelatnicama projekta „Pružimo pomoć za lakši život“ (ZAŽELI- faza II).

 

Prva točka sastanka bio je broj neiskorištenih dana godišnjeg odmora i dogovor oko korištenja istih. Žene rade do kraja mjeseca studenog ove godine (čime završava 12 mjeseci njihova rada s korisnicima). U projekt su, u ovom trenutku, uključena 63 korisnika.

 

Na sastanku s postavljena logična pitanja: Koliko će trajati prekid rada? Hoćemo li ih ponovo zaposliti? Hoće li dobiti iste korisnike? Jesmo li zadovoljni njihovim radom?

 

Zaključci sastanka su sljedeći:

 

Na žalost, novi natječaj na koji bismo se mogli prijaviti i nastaviti s pružanjem usluge pomoći u kući, još nije raspisan. Ne znamo niti kad će biti raspisan (to ne ovisi o nama). Što se tiče zapošljavanja djelatnica, sve ovisi o uvjetima napisanim u Uputama za prijavitelje (za ovu fazu žene su trebale biti u Evidenciji HZZ-a). Što se tiče korisnika usluge pomoći u kući bilo je bitno da oni istu uslugu ne koriste preko Centra za socijalnu skrb.

 

Sastanak su vodile Andreja Stanković Jembrek, tajnica i administratorica; ona je ženama prenijela zadovoljstvo korisnika i Ivona Andlar Đurđević, voditeljica projekta; pohvalila je njihov rad što se tiče mjesečnih izvješća, kolegijalnost (zamjene), susretljivost i otvorenost. Srećom, imali smo minimalan broj neobičnih „situacija“. Predsjednik Udruge, iako ovaj put službeno odsutan, u svakom trenutku cijeni rad žena i šalje „pozitivne vibracije“.

 

Još su pred našim ženama puna 2 mjeseca rada za koje vjerujemo da će biti kvalitetno odrađena kao i sve do sad. I još nije kraj: imat ćemo još jedan sastanak i Završnu konferenciju projekta kad ćemo moći točno reći što smo dobro napravili, a što smo trebali bolje.

 

Jer uvijek može i treba bolje 🙂

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Galerija fotografija