Pravo na pomoć za podmirenje troškova rekreativnog korištenja usluge bazena

DOBRO JE ZNATI 3/2022

ŠTO I POD KOJIM UVJETIMA?

 

Korisnik koji ima prebivalište na području grada Koprivnice može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova rekreativnog korištenja usluge bazena (radi se o besplatnom korištenju usluge bazena Gradskih bazena „Cerine“ u Koprivnici jednom tjedno), ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 

 1. a) utvrđeno tjelesno oštećenje u visini 60% i više
 2. b) korisnik doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu temeljem propisa koji reguliraju prava iz područja socijalne skrbi
 3. c) korisnik osobne invalidnine temeljem propisa koji reguliraju prava iz područja socijalne skrbi
 4. d) uvjet dobrovoljnog darivatelja krvi – odrasla muška osoba koja je darivala krv najmanje 100 puta i odrasla ženska osoba koja je darivala krv najmanje 75 puta
 5. e) status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata liječenog od posttraumatskog stresnog poremećaja.

 

Korisniku ovog prava koji bez pomoći druge osobe ne bi mogao koristiti usluge bazena, može se odobriti korištenje usluge pratitelja za kojeg se također može odobriti sufinanciranje troškova korištenja usluge bazena.

 

KAKO i GDJE?

 

Potrebno je obratiti se u Grad Koprivnicu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, soba br. 2, Zrinski trg 1 u Koprivnici gdje se podnosi Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova rekreativnog korištenja bazena.

Kontakt telefoni: 048/279-514 i 048/279-518.

 

Potrebno je donijeti:

 1. osobnu iskaznicu ili uvjerenje o prebivalištu
 2. dokaze o statusu temeljem kojeg biste koristili ovo pravo:
 • dokazi o visini utvrđenog tjelesnog oštećenja
 • dokazi o korištenju prava na osobnu invalidninu temeljem propisa koji reguliraju prava iz socijalne skrbi
 • dokazi o korištenju prava na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu temeljem propisa koji reguliraju prava iz socijalne skrbi
 • dokazi o statusu dobrovoljnog darivatelja krvi (odrasla muška osoba koja je darivala krv najmanje 100 puta i odrasla ženska osoba koja je darivala krv najmanje 75 puta)
 • dokazi o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata liječenog od posttraumatskog stresnog poremećaja
 • liječnička potvrda o potrebi usluge pratitelja

 

PROMJENA U ODNOSU NA RANIJE:

 

Sukladno novoj Odluci o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” 1/22 i 3/22) udruge više ne izdaju potvrde za korištenje bazena, niti potvrde o potrebi usluge pratitelja. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Koprivnice donosi Rješenje o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova rekreativnog korištenja usluge bazena. Za potvrdu o potrebi usluge pratitelja potrebno se obratiti liječniku.

 

Ovom prilikom skrećemo pozornost dosadašnjim korisnicima spomenutog prava da se obrate u Grad Koprivnicu radi donošenja Rješenja.

 

INFORMACIJE:

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova rekreativnog korištenja bazena možete preuzeti na:

Prava iz socijalne skrbi-programi

 

O pravima iz područja socijalnog programa koja mogu ostvariti građani Grada Koprivnice možete se informirati na:

Prava iz socijalne skrbi-programi

 

Objava „Dobro je znati…“ 3/2022 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram 2022.“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Općina Đelekovec, Općina Gola, Općina Peteranec i Koprivničke vode d.o.o.

Galerija fotografija