Odobrena sredstva grada Koprivnice i Koprivničkih voda d.o.o.

za naš projekt „Zdraviji u vedrije dane!“

Grad Koprivnica nam je temeljem Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz područja zdravstva i zdravog načina života za 2021. godinu za projekt „Zdraviji u vedrije dane!“ odobrio 10.000,00 kn, a Koprivničke vode d.o.o. su nam temeljem Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2021. godinu odobrile sufinanciranje od 3.921,00 kn.

Ovim projektom planirane su četiri aktivnosti:

  • psihološke radionice
  • predavanja o zdravoj prehrani
  • vježbe u vodi sa stručnom osobom na Koprivničkim bazenima „Cerine“
  • osmišljavanje, priprema i tisak 20. broja glasila Udruge „Vedriji dani“

Najljepše zahvaljujemo Gradu Koprivnici i Koprivničkim vodama!

Galerija fotografija