Odobrena sredstva grada Koprivnice i Komunalca d.o.o.

za naš projekt „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“

Grad Koprivnica nam je temeljem Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata udruga građana za 2021. godinu u području „Unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom“ odobrio 10.500,00 kn, a Komunalac d.o.o. iz Koprivnice nam je temeljem Natječaja za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i neprofitne organizacije za 2021. godinu odobrio 5.000,00 kn.

 

Sredstva su nam odobrena za provedbu projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“. Osim toga, ovaj projekt podržavaju Općina Gola s 5.000,00 kn i Općina Đelekovec s 3.781,00 kn.

Trajanje provedbe projekta je od 01.04.2021. do 31.12.2021. godine.

Projektom je predviđeno 5 aktivnosti:

  • 25. Susret osoba s invaliditetom sa sportskim natjecanjima i 13. Likovna kolonija „Ješkovo 2021.“
  • Kreativne radionice za osobe s invaliditetom dva puta mjesečno
  • Čitateljske radionice za osobe s invaliditetom jednom mjesečno
  • 40 tjednih objava o pravima i olakšicama za osobe s invaliditetom na Facebooku i web stranici Udruge
  • Osmišljavanje, grafička priprema i tisak knjižice „Dobro je znati…“ – Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom, 3. dopunjeno i promijenjeno izdanje

 

Najljepše zahvaljujemo svim donatorima na njihovoj podršci!

Galerija fotografija