Odobrena nam je trogodišnja institucionalna podrška!

``NACIONALNA ZAKLADA``

Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva je na svojoj sjednici održanoj 9. prosinca 2022. godine donio odluke o odobravanju financijskih sredstava za institucionalne podrške u 2022. godini: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/nacionalna-zaklada

 

Sukladno prijavama na natječaj za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razni, a kojeg je Nacionalna zaklada raspisala 17. kolovoza 2022. godine i rezultatima procjene Procjenjivačkog tijela, Upravni odbor Nacionalne zaklade donio je Odluku o odobravanju 12 institucionalnih podrški udrugama osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od  267.186,00 €: https://prod-admin.zaklada.civilnodrustvo.hr/uploads

 

U kategoriji do 39.000,00 € odobreno je pet podrški na razini RH i jedna od njih je podrška našoj udruzi – Udruzi invalida Koprivničko-križevačke županije:

https://prod-admin.zaklada.civilnodrustvo.hr

„Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom (22_4_OSI)“ Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva odobrena nam je na tri godine u iznosu od 28.180,00 € po godini, a što je 1.1.2023. godine predsjednik Udruge g. Miroslav Mačković ovjerio svojim potpisom u Ugovoru o financiranju  s istom.

 

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva od iznimne važnosti je za organizacijski razvoj te stabilizaciju i rad Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije jer će se tim sredstvima prvenstveno financirati plaće dviju djelatnica – postojeće administrativne  djelatnice u Udruzi i jedne nove djelatnice koja je zaposlena kao stručna suradnica, kako bi Udruga mogla osmišljavati nove projekte i aktivnosti na dobrobit osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina te podići kvalitetu svog djelovanja na novi, stabilniji i uspješniji nivo. Također je podrškom pokriven trošak prijevoza na posao, troškovi obavljanja osnovne djelatnosti te izobrazba i usavršavanje zaposlenika i članova upravljačkog tijela Udruge.

Galerija fotografija