OBJAVLJENI PRAVILNICI U VEZI OSOBNE ASISTENCIJE

``NARODNIM NOVINAMA (NN 96/2023, 23.8.2023.)``

PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA PROCJENU POTREBE KORISNIKA ZA USLUGOM OSOBNE ASISTENCIJE:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_96_1434.html

PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRUŽANJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE, UTVRĐIVANJU CIJENE, SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV TE NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_96_1435.html

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE PRUŽAJU USLUGU OSOBNE ASISTENCIJE:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_96_1436.html

PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE ZA PRUŽANJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_96_1437.html?

Galerija fotografija