Naša prava

U ovoj rubrici nastojimo objaviti sva prava i obaveze osoba s invaliditetom koja su aktualna.

Kako su podložna promjenama, trudimo se na vrijeme pratiti ih i prenijeti točne informacije.

Pravo na znak pristupačnosti za parkiranje vozila na posebno označenim parkirališnim mjestima za osobe s invaliditetom koje imaju oštećenje na organima za kretanje od najmanje 80% – ostvaruje se na temelju Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 16/2005) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 66/2005).

MIROVINSKO OSIGURANJE

1. Utvrđivanje invaliditeta

Status invalida utvrđuje vještačenjem nadležna invalidska komisija u Područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na temelju:

 • uputnice izabranog liječnika opće medicine primarne zdravstvene zaštite
 • potrebne zdravstvene dokumentacije
 • zahtjeva osobe s invaliditetom

Na osnovu nalaza i mišljenja invalidske komisije RFMIORH donosi Rješenje na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju koji regulira ostvarenje slijedećih prava:

 • pravo na starosnu mirovinu
 • pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto (odgovarajuće zaposlenje, prekvalifikaciju) kao i naknade u vezi s korištenjem tih prava
 • beneficirani radni staž
 • pravo na invalidsku mirovinu
 • pravo na porodičnu mirovinu
 • pravo na naknadu udovcu/udovici osiguranika koji nisu stekli pravo na porodičnu mirovinu
 • pravo na naknadu za tjelesno oštećenje
 • pravo korisnika mirovine na minimalnu mirovinu i zaštitni dodatak

adresa:

HZMO – Područna služba Koprivnica, Hrvatske državnosti 3 – 4800 Koprivnica

tel: 048-622-133

fax: 048-621-188

 

2. Doplatak za djecu

– pravo na doplatak za djecu

– pogodnosti za djecu s invaliditetom

 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1. Pravo na zdravstveno osiguranje

2. Slobodan izbor liječnika

3. Pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje

4. Liječnička povjerenstva

5. Zdravstvena njega u kući

6. Bolničko liječenje

7. Bolnička rehabilitacija

8. Ortopedska i druga pomagala

9. Pravo na lijekove

10. Pravo na novčane naknade

 

SOCIJALNA SKRB

1. Korisnik socijalne skrbi

2. Pravno na savjetovanje

3. Pomaganje u prevladavanju poteškoća

4. Pomoć za uzdržavanje

5. Pomoć kod podmirivanja troškova stanovanja

6. Jednokratna novčana pomoć

7. Doplatak za pomoć i njegu

8. Pomoć i njega u kući

9. Osobna invalidnina

10. Osposobljavanje za samostalan život i rad

11. Skrb izvan obitelji

12. Zaštita sudionika rata

13. Skrb o Hrvatskim braniteljima

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE

1. Predškolski odgoj

2. Osnovnoškolski odgoj

3. Srednjoškolsko obrazovanje

ZAPOŠLJAVANJE I RADNI ODNOS

1. Invaliditet i smanjena radna sposobnost

2. Profesionalna rehabilitacija

3. Zapošljavanje na otvorenom tržištu rada

4. Samozapošljavanje i rad u obiteljskom gospodarstvu

5. Pogodnosti iz radnog odnosa

6. Fond za rehabilitaciju i zapošljavanje

7. Olakšice i poticaji pri zapošljavanju

8. Zaštita zaposlenika

9. Privremena nesposobnost za rad

10. Dopust i skraćeno radno vrijeme

11. Zaštita roditelja invalidnog djeteta

 

MOBILNOST

1. Prostorni standardi

2. Povlastice za 4 putovanja godišnje

3. Ne plaćanje godišnje naknade za ceste

4. Popust pri osiguranju vozila

5. Znak pristupačnosti

6. Besplatno parkiranje

7. Prometni znakovi o invalidima

8. Vozačka dozvola

 

POREZNE I DRUGE OLAKŠICE

1. Primci bez oporezivanja

2. Povećani osobni odbitak

3. 0% PDV-a za ortopedska i druga pomagala

4. Oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe

 

Kako bi vam bilo što lakše ostvariti svoja prava, pozivamo vas da nam se priključite.

Na vrh stranice