Na Izvanrednoj skupštini SOIH-a

Marica Mirić jednoglasno izabrana za predsjednicu

Na Izvanrednoj skupštini održanoj dana 23. listopada 2022. jednoglasno je za predsjednicu SOIH-a izabrana Marica Mirić, dugogodišnja aktivistica u pokretu osoba s invaliditetom i dopredsjednica SOIH-a. Članovi Predsjedništva su svi predsjednici saveza uključeni u SOIH, a dopredsjednici su Ante Štulić, predsjednik Hrvatskog saveza udruga invalida rada i novoizabrani Ratko Kovačić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

 

Za članove Skupštine proveden je Capacity Building na kojem je Kristina Peruničić, socijalna radnica SOIH-a predstavila novi Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga.

https://www.soih.hr/soih-novosti-detaljno/na-izvanrednoj-skupstini-soih-a-marica-miric-jednoglasno-izabrana-za-predsjednicu

Galerija fotografija