3.12.2020. Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Podnaslov

Ove godine, u skladu sa situacijom, Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se virtualno. Cilj njegovog obilježavanja je svake godine, osvješćivanje javnosti što je napravljeno i što bi još trebalo napraviti za osobe s invaliditetom.
Iz Saveza osobe s invaliditetom Hrvatske (SOIH) prioritetnim istim donošenjem Zakona o inkluzivnom dodatku za osobe s invaliditetom (neovisno o imovinskom cenzusu) kao i Zakona o osobnim pomagačima.

Važan segment koji doprinosi kvaliteti života djece s teškoćama u razvoju čini usluga rane intervencije.
Da je važno donijeti navedene zakone smatra Savez društava distrofičara Hrvatske (SDDH) kao i da je potrebno riješiti sustavno financiranje udruge osoba s invaliditetom.
Važno je istaknuti da je vidljiv jako velik napredak u liječenju oboljelih od mišićnih distrofija.
Zajedničkim snagama možemo otkloniti sve barijere!

Galerija fotografija