Konferencija za voditelje udruga

``osoba s invaliditetom``

  1. ožujka 2022. godine u Zagrebu u hotelu „Academia“ održana je Konferencija HSUTI za voditelje udruga osoba s invaliditetom.

Predavanja:

“Veza između kvalitete života i kvalitete rada”

Darko Kobetić

“Učinkovita komunikacija u projektima”

Dragan Kopecki

“Strateško planiranje u udrugama osoba s invaliditetom”

Luka Keller

Na Konferencija HSUTI za voditelje udruga osoba s invaliditetom bio je i naš predsjednik Udruge Miroslav Mačković.

Galerija fotografija