Radnica za pružanje potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama

``Radno mjesto``

Mjesto rada: KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 4

Vrsta zaposlenja:

Na određeno; novootvoreni poslovi

mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 7.2.2023.

Natječaj vrijedi do: 15.2.2023.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

 

Posloprimac

 

Razina obrazovanja:

Osnovna škola niži razredi

Završena osnovna škola

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37, od 6. prosinca 2022. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”, Broj poziva: UP.02.1.1.16, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0413, “Pružimo pomoć za lakši život II” od 1. siječnja 2023. godine, predsjednik Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za zapošljavanje radnica za pružanje potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama

 

Mjesto rada: Općina Gola, Općina Sokolovac, Općina Legrad, Općina Peteranec.

 

Broj traženih radnica: 4

 

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – do 6 mjeseci pružanja usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama

 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

 

Način rada: smjena – prijepodne

 

Radno iskustvo: nije važno

 

Trošak prijevoza: djelomično

 

Javni poziv vrijedi od 7.2.2023. do 15.2.2023.

 

Planirani početak rada: 1.3.2023.

 

Opis poslova:

pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština

pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika

pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika

pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika

pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

pružanje pomoći korisnicima u socijalnoj integraciji

pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

 

Posao podrazumijeva rad na terenu.

 

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine)

Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici:

žene od 50 godina i više

žene s invaliditetom

žrtve trgovanja ljudima

žrtve obiteljskog nasilja

azilanti

žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

liječene ovisnice

povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

pripadnice romske nacionalne manjine

beskućnice

pripadnice ostalih ranjivih skupina

Dodatna dokumentacija za pripadnice ranjivih skupina:

žene od 50 godina i više

kopija osobne iskaznice

osobe s invaliditetom

nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja  o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

žrtve trgovanja ljudima

uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb (Hrvatskog zavoda za socijalni rad) iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

žrtve obiteljskog nasilja

uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb (Hrvatskog zavoda za socijalni rad) iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

azilantice

odluka o odobrenju azila koje izdaje MUP

žene koje su izašle iz sustava skrbi  (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb (Hrvatskog zavoda za socijalni rad) o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

liječenje ovisnice

potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

potvrda o otpuštanju

pripadnice romske nacionalne manjine

izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

beskućnice

rješenje Centra za socijalnu skrb (Hrvatskog zavoda za socijalni rad) o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrdi pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelju usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenja/potvrde Centra za socijalnu skrb (Hrvatskog zavoda za socijalni rad) iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

pripadnice ostalih ranjivih skupina

potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi od pripadnicima ranjive skupine  (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

 

 

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu)

životopis – naznačiti pripadnost ciljanoj skupini

presliku osobne iskaznice

presliku svjedodžbe ili drugog dokaza o završenom obrazovanju

potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba

 

Način podnošenja prijave:

Prijave se podnose poštom ili osobno na adresu:

Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije

Hercegovačka 1

48 000 Koprivnica

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvane na razgovor.

O vremenu održavanja razgovora kandidatkinje će biti obaviještene telefonskim putem.

Javni poziv bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije.

 

Poslodavac

 

Poslodavac: Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije

Kontakt:

osobni dolazak: HERCEGOVAČKA 1, 48000 KOPRIVNICA

pisana zamolba: Hercegovačka 1, 48000 Koprivnica

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto

Galerija fotografija