Izvještajna godišnja skupština udruge

održana je putem video poziva

Dana 27. siječnja 2021. godine održana je Redovna izvještajna godišnja Skupština Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije, prva u elektroničkom obliku (putem platforme ZOOM). Uzevši u obzir činjenicu da je većina naših članova starije životne dobi (ne služe se Internet aplikacijama), materijale za Skupštinu počeli smo pripremati u prosincu 2020. godine. Poštom su poslana 134 kompleta dokumentacije, a u svakom i Obrazac za glasovanje. Članovi su imali priliku izjasniti se vraćanjem ispunjenog obrasca i telefonski (pozivom u Udrugu).

 

Na elektronički održanoj Skupštini, koju je vodio predsjednik Udruge Miroslav Mačković, prezentirani su rezultati glasovanja 130 članova Udruge: Poslovnik o radu Skupštine jednoglasno je usvojen. Radno predsjedništvo čine: Ševko Bajgorić, Miroslav Mačković i Mirjana Horvat. Zapisničar Udruge je Ivona Andlar Đurđević, a ovjerovitelji zapisnika Marina Andrilović i Marija Slamek. Verifikacijsku komisiju čine: Josip Jagušić, Božidar Bartolec i Katarina Ratković.

Verifikacijska komisija potvrđuje sa su sve odluke na Skupštini pravovaljane: usvojen Dnevni red Skupštine, usvojeno Izvješće o radu kao i Financijsko izvješće za 2019. godinu. Prezentirano Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2019. godinu. Usvojeno je i Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu. Predstavljeni su, i usvojeni, Prijedlog plana rada i Prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda za 2021. godinu.

 

Predsjednik Miroslav Mačković prisutne je obavijestio da je u pripremi projektni prijedlog „ Jačanje kapaciteta OCD-a”, kojeg će prijavitelj biti Sportski savez osoba s invaliditetom Koprivničko-križevačke županije, a Udruga ima ulogu partnera. Očekuje se i sastanak Nadzornog odbora zbog izbora novog člana.
Na kraju, pročitano je obraćanje člana Stjepana Cvrtile koji pohvaljuje rad djelatnika Udruge te angažiranost i trud predsjednika koji Udrugu vodi u pravom smjeru.
Elektronička Skupština počela je u 12:05, a završila u 12:50 sati.

Galerija fotografija