Edukacijski program projekta

``INKLUZIV``

Od 8. do 10. lipnja 2022. godine su djelatnici naše udruge Milan Logožar i Bojana Virag sudjelovali na edukacijskom programu projekta “Inkluziv” u Zagrebu u hotelu “Delminivm”. Projekt je odobren od ACF-a, tj. Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

 

Organizator edukacijskog programa i nositelja projekta je Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, a partneri na projektu su naša udruga – Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije, Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice, Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac, Udruga osoba s invaliditetom Virovitica, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar i Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava iz Zagreba.

 

Za sudionike je bila organizirana radionica o procjeni organizacijskih kapaciteta s izrađenim planom organizacijskog razvoja, edukacija o savjetodavnim i mentorskim programima izgradnje kapaciteta u području menadžmenta neprofitnih organizacija, savjetodavni program za razvoj transparentnih i odgovornih upravljačkih procesa i procedura u organizaciji “Trening trenera rukovoditelja i zaposlenika iz liderskih vještina” i edukacija o izradi razvoju komunikacijskog plana.

 

Ovim se edukacijama doprinosi jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva. Edukacija nikad previše.

Galerija fotografija