Naši donatori u 2020. godini:

Kroz projekte i programe

 • Europski socijalni fond
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • Koprivničko-križevačka županija
 • Grad Koprivnica
 • Općina Đelekovec
 • Općina Gola
 • Hrvatska elektroprivreda d.d.

Ostali donatori

 • Belupo d.d.
 • Otto Bock Adria d.o.o.
 • Županijska uprava za ceste Križevci
 • Ljekarne Koprivnica
 • Ljekarne Šamuga
 • Odvjetnik Feliks Đurašin, Koprivnica
 • Zajednički odvjetnički ured Krunoslav Kunštić i Zoran Kurcinak, Koprivnica
 • OPTIKA VAZDAR, vl. Drago Vazdar, Koprivnica
 • ZIP d.o.o., Drnje
 • PROFIT-MD d.o.o., Koprivnica
 • KALA COM j.d.o.o, Koprivnica
 • BELO VIRJE, obrt za ugostiteljstvo i turizam, vl. Robert Ferenčić i Kristina Tkalčec, Virje
 • KD KNJIGOVODSTVO d.o.o., Koprivnica
 • Neven Šalamon
 • Bruno Geci
 • Ivanka i Matija Galinec

Potpore

 • ZOSI – Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Donacije u robi/proizvodima

 • Media promo plus d.o.o., Koprivnica
 • Hartmann d.o.o.
 • Jasna Rudec
 • Lidija Poljak