``Studenti s invaliditetom``

Dobro je znati

Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju izradila je brošuru o pravima i oblicima potpore za studente s invaliditetom.

 

Brošura se zove „Za sadašnje i buduće studente s invaliditetom – Što je bitno znati o pravima i oblicima potpore“ i možete ju pronaći na web stranici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na linku

https://posi.hr/publikacije/.

 

Evo, što možete pronaći u brošuri:

 1. PRIJE UPISA:
 • Prilagodba ispitne tehnologije na državnoj maturi
 • Prilagodba dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti za upis na studij
 • Prednost pri upisu na studij
 • Pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima
 1. NAKON UPISA:
 • Subvencioniranje troškova studija
 • Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza
 • Stipendije
 • Prilagodba nastavnoga procesa i polaganja ispita
 • Individualni oblici potpore (asistencija, vršnjačka potpora)
 • Pomoćna tehnologija i prilagodba literature
 • Prilagođeni prijevoz

III. KORISNI SAVJETI

 1. VAŽNI I KORISNI KONTAKTI I LINKOVI

 

Objava „Dobro je znati…“ 1/2022 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram 2022.“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Općina Đelekovec, Općina Gola, Općina Peteranec i Koprivničke vode d.o.o.

Galerija fotografija