Dobro je znati… 9/2021

Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom

Objava „Dobro je znati…“ 9/2021 (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

BOLNIČKO LIJEČENJE MEDICINSKOM REHABILITACIJOM („TOPLICE“ I LJEČILIŠTA)

 

TKO OSTVARUJE PRAVO:

Osigurana osoba HZZO-a ostvaruje pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom na osnovi bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda navedenih u Popisu bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije: POPIS BOLESTI, BOLESNIH STANJA I POSLJEDICA OZLJEDA

 

te osoba kod koje ne postoje sljedeće kontraindikacije:

  1. a) febrilna stanja, akutne zarazne bolesti, teški psihički poremećaji te patološka trudnoća
  2. b) imobilizacija kod koje nije moguće provoditi rehabilitacijsko liječenje
  3. c) komplicirani tijek koronarne bolesti, kardijalna dekompenzacija, ne podnošenje ergometrijskog opterećenja od 50 W tj. 300 Kpm, odnosno 2.0 METT-a, teški poremećaj srčanog ritma, ehografski utvrđeno povećanje kavuma lijeve klijetke preko 6 cm, te kardiovaskularne aneurizme
  4. d) teška oštećenja jetre i bubrega
  5. e) zloćudne bolesti u stanjima egzacerbacije i dekompenzacije.

 

GDJE:

Osigurana osoba bolničku medicinsku rehabilitaciju ostvaruje, u pravilu, u najbližoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju prema mjestu njezinog prebivališta, odnosno boravka koja ima ugovor s HZZO-om i osiguranoj osobi može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu, kada je takvo liječenje medicinski opravdano u skladu s Pravilnikom i drugim općim aktima HZZO-a.

 

Specijalne bolnice za stacionarno liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom („toplice“) i lječilišta koje imaju ugovor s HZZO-om:

 

U članku Zdrave vijesti – studeni objavljenom na stranici HZZO-a piše da kada osoba odobrenu rehabilitaciju želi ostvariti u nekoj drugoj bolnici, a ne u onoj za koju je dobila odobrenje, ona ima to pravo, no nema pravo na naknadu troškova prijevoza niti pravo na sanitetski prijevoz na teret sredstava HZZO-a.

 

KOLIKO?:

Bolnička medicinska rehabilitacija se u pravilu provodi u trajanju do 21 dan.

Osigurana osoba može samo jedanput u istoj kalendarskoj godini ostvariti pravo na održavajuću bolničku rehabilitaciju zbog iste bolesti.

Program za izobrazbu roditelja ili skrbnika u postupcima rehabilitacije odobrava se u trajanju do 10 dana četiri puta godišnje. Dugotrajna medicinska rehabilitacija djece uz redovito osmogodišnje školovanje može trajati i jedno polugodište. Bolnička medicinska rehabilitacija kod dijagnoze „coma cerebri vigile“ traje u pravilu do 6 mjeseci.

 

KAKO?:

  1. Prijedlog doktora specijaliste
  2. Uputnica izabranog obiteljskog liječnika
  3. Odobrenje ovlaštenog doktora / Liječničkog povjerenstva područnog ureda HZZO-a koji u Nalazu, mišljenju i ocjeni navodi naziv ugovorne specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju i broj odobrenih dana
  4. Izabrani obiteljski doktor daje pacijentu uputnicu za medicinsku rehabilitaciju i prilaže svu potrebnu dokumentaciju

 

INFORMACIJE:

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG…