Dobro je znati... 6/2021

Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom

Objava „Dobro je znati…“ 6/2021 (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

TKO IMA PRAVO:

Pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna ostvaruju:

  1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi,
  2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,
  3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene),
  4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina,
  5. osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 1.600,12 kn (prihodovni cenzus), a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.047,20 kn.

Navedene osobe pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna ostvaruju na osnovi rješenja nadležnih tijela (Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Centra za socijalnu skrb i sl.), potvrdom zdravstvene ustanove o darovanom dijelu ljudskog tijela u svrhu liječenja, potvrdom Hrvatskog crvenog križa ili Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju darivanja krvi, potvrdom nadležne obrazovne ustanove o redovnom školovanju odnosno studiranju, dokazom da ispunjavaju uvjet prihodovnog cenzusa, a u skladu s Pravilnikom o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna.

(Preuzeto s: https://dzo.hzzo.hr)

 

KAKO (za osobe s invaliditetom): U HZZO je potrebno donijeti kopiju Rješenja o postotku tjelesnog oštećenja te predočiti zdravstvenu i osobnu iskaznicu.

 

DODATNE INFORMACIJE:

https://dzo.hzzo.hr/dopunsko-zdravstveno-osiguranje-na-teret-proracuna-rh

 

KONTAKTI:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Područna služba Koprivnica, Hrvatske državnosti 3, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/621-077

Radnim danom 7:15 – 16:00

Ispostava Križevci, Petra Zrinskog 8, 48 261 Križevci

Tel: 048/279-280

Radnim danom 8:00 – 16:00

Ispostava Đurđevac, Trg Svetog Jurja 1, 48 350 Đurđevac

Tel: 048/812-161

Radnim danom 8:00 – 16:00