Dobro je znati... 4/2021

Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom

Objava „Dobro je znati…“ 4/2021 (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“.

POTVRDE ZA OSOBE S INVALIDITETOM PUTEM SUSTAVA e-Građani

I OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKIH PRISTOJBI

 

  1. POTVRDE ZA OSOBE S INVALIDITETOM PUTEM SUSTAVA e-Građani

Dostupne su sljedeće elektroničke potvrde:

  • Potvrda u svrhu zapošljavanja – izdaje se u svrhu zapošljavanja kao dokaz o zadovoljavanju odredbi Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
  • Potvrda u svrhu subvencioniranja kredita – izdaje se u svrhu subvencioniranja kredita kao dokaz o visini oštećenja organizma sukladno Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita.
  • Potvrda o upisu u Registar – izdaje se u opće svrhe kao dokaz da je osoba upisana u Registar osoba s invaliditetom.

Za korištenje elektroničkih usluga u sustavu e-Građani potrebno je posjedovati jednu od vjerodajnica (sredstvo prijave u sustav). Pritom je minimalna razina sigurnosti pri autentifikaciji korisnika za uslugu izdavanja potvrda za osobe s invaliditetom 3. razina (vjerodajnice – elektronička osobna iskaznica, token i različiti certifikati).

U slučaju nemogućnosti pristupa sustavu e-Građani, usluga se i dalje može zatražiti kontaktirajući Odjel za zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (Registar o osobama s invaliditetom).

 

INFORMACIJE:

Usluga izdavanja potvrda za osobe s invaliditetom na portalu e-Građani

 

KAKO: NIAS – Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav: Prijava u sustav e-Građani

 

Uvjeti korištenja NIAS-a: Opći uvjeti korištenja

 

PODRŠKA ZA e-Građane:

  • e-mail: pomoc@e-gradjani.gov.hr
  • telefon: 072 200027
  • Radno vrijeme telefonske podrške za korisnike: radnim danom od 07:30 h do 15:30 h

 

  1. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKIH PRISTOJBI:

Od plaćanja pristojbi koje se plaćaju u:

parničnom postupku, izvanparničnom postupku, ovršnom postupku, ostavinskom postupku, zemljišnoknjižnom postupku, kaznenom postupku po privatnoj tužbi, postupku u upravnim sporovima, postupku upisa u sudski registar, postupku stečaja i likvidacije i drugim slučajevima propisanim zakonom

su temeljem proširenja Zakona o sudskim pristojbama (NN 118/18, čl. 11) od 01.01.2019. između ostalog oslobođene i osobe s invaliditetom, na temelju valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kojom dokazuju svoj status.

 

INFORMACIJE: NN 118/18 (na snazi od 01.01.2019.)

Zakon o sudskim pristojbama