VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Visokoškolsko obrazovanje

Poticajne mjere za upis u ustanove visokog obrazovanja (sveučilište sjever):

 

Sukladno Preporuci Rektorskog zbora Republike Hrvatske o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja, pravo izravnog upisa u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene upisne kvote, a prema upisnim kriterijima imaju sljedeće kategorije kandidata:

– hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata

– HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata)

– djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskoga rata I. skupine

– djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih  i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19),

– djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

– djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

 

– kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem

– kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „ Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma – Listi I“, isključujući osobe s intelektualnim teškoćama (točka V.6. Intelektualne teškoće), samostalno ili udruženo s ostalim oštećenjima (prema Nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom)

 

– kandidati iz sustava alternativne skrbi.

 

Kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i kandidati iz sustava alternativne skrbi ostvaruju pravo izravnog upisa u statusu izvanrednog studenata (ukoliko postoji upisna kvota za izvanredni studij putem SPU sustava izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, a prema upisnim kriterijima i participiraju u cijeni školarine 50% od ukupnog iznosa školarine.

 

Informacije preuzete s: https://www.unin.hr/…/Natje%C4%8Daj-za-upis-u-prvu…

 

Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza

 

Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza ostvaruju redoviti studenti s invaliditetom od najmanje 60% tjelesnog oštećenja.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Uvjeti za ostvarivanje i trajanje prava, način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (NN 23/15).

 

Smještaj u studentskom domu

 

Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50% tjelesnog oštećenja), uključujući i studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom studiju, ostvaruju pravo na izravan smještaj u studentski dom. Studenti od 6. do 10. kategorije invalidnosti ostvaruju dodatne bodove.

Status student dokazuje rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja nadležne ustanove.

Uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 63/19) koji donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 

Stipendije za studente (grad koprivnica):

Visina stipendije za studente s prebivalištem na području Grada Koprivnice:

  • 800,00 kn mjesečno za redovne polaznike preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija koji se školuju u Republici Hrvatskoj, a imaju utvrđeni invaliditet veći od 50%,
  • 1.600,00 kn mjesečno za redovne polaznike preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija koji se školu izvan Republike Hrvatske, a imaju utvrđeni invaliditet veći od 50%

INFORMACIJE: https://koprivnica.hr/gra…/odgoj-i-obrazovanje/stipendije/

STIPENDIJE ZA STUDENTE (GRAD KRIŽEVCI)

Studenti, ovisno o socijalnom statusu i drugim socijalnim prilikama u obitelji mogu ostvariti dodatne bodove. Dodatne bodove mogu ostvariti: student korisnik osobne invalidnine, dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete HRVI iz Domovinskog rata u visini 80% invaliditeta, dijete civilnih osoba s invaliditetom utvrđenim u visini 80%, za svakog člana kućanstva koji redovito studira, za korisnike zajamčene minimalne naknade, dijete samohranog roditelja, dijete čija su oba roditelja umrla, osim ako se radi o posvojenom djetetu.

 

INFORMACIJE: https://krizevci.hr/…/Pravilnik-o-stipendiranju…

 

Državne stipendije

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje dva javna natječaja za dodjelu državnih stipendija: 1. Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. redovitim studentima visokih učilišta u republici Hrvatskoj i 2. Natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2020./2021. redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, u okviru kojeg je kategorija 2 državnih stipendija namijenjena  studentima osobama s invaliditetom (70 stipendija). Sve upute, obavijesti i dokumenti o tome dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva.

 

Subvencioniranje troškova studija

 

Pravo na punu subvenciju ostvaruju redoviti studenti akreditiranih preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih, kratkih stručnih, preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj:

 

  1. koji u akademskoj godini 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. ili 2021./2022. prvi put upisuju prvu godinu studija
  2. koji su na početku akademske godine 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenta s utvrđenim invaliditetom od 60% i više.

 

 

Studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više imaju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija i prilikom drugog upisa prve godine novog studija iste razine unatoč tome što su prethodno studirali, a ispisali su se bez završetka studija.

 

INFORMACIJE: http://www.unizg.hr/…/podrska…/oblici-potpore/

 

Objava „Dobro je znati…“ 39/2021 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

 

Oblici potpore

Galerija fotografija