Dobro je znati... 38/2021

Predškolski odgoj, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

Predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje

 

KOPRIVNICA

 

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „PODRAVSKO SUNCE“

Adresa: Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/240-342

e-mail: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr

 

Djelatnost Centra obuhvaća:

 • odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi s većim teškoćama u razvoju,
 • odgoj i osnovno obrazovanje djece sa sniženim intelektualnim sposobnostima,
 • odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece i mladih s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima ( do 21. godine ) te
 • organizaciju radno proizvodnih aktivnosti za osobe sa značajno sniženim intelektualnim sposobnostima – poludnevni boravak ( iznad 21. godine ).
 • Osim navedenog, Centar pruža socijalnu uslugu rane intervencije.
 • U okviru rehabilitacije u specijaliziranim kabinetima provode se logoterapija, program poticanja senzorne integracije te kineziterapija.

 

U sklopu Centra djeluje i logo-kabinet u kojem se svakodnevno pruža pomoć djeci gradskih vrtića i škola te djeci iz općina s područja bivše općine Koprivnica koja imaju poteškoće glasa i govora i poteškoće u čitanju i pisanju.

 

 

Polaznici Centra su djeca i mladi s područja grada Koprivnice i ostalih općina s područja bivše općine Koprivnica.

Informacije preuzete s: http://www.podravsko-sunce.hr/primjer…/povijest-centra/

 

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“

Adresa: Trg podravskih heroja 7, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/621-358

Web: https://www.tratincica.hr/

 

U Dječjem vrtiću „Tratinčica“ provodi se inkluzija djece s teškoćama u razvoju već duži niz godina. Uključuju se u redovno predškolske skupine na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za prijem djece u DV „Tratinčica“, mišljenja stručne službe nakon provedenih inicijalnih intervjua, ili mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka.

 

Osim ovakvog oblika uključivanja, vrtić ima i kombiniranu integraciju djece s višestrukim teškoćama. U ovakvom obliku, djeca u tjednu polaze vrtić u COOR-u „Podravsko sunce“ i „Tratinčicu“.

 

ĐURĐEVAC

DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“ ĐURĐEVAC

Adresa: Tina Ujevića 1, 48 350 Đurđevac

Tel: 048/811-703

U redovan život vrtića uključena su djeca s teškoćama u razvoju.

Informacije preuzete s: https://vrtic-maslacak.hr/o-nama/

 

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

ODJEL ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Adresa: Basaričekova 5/d, 48 350 Đurđevac

Tel: 048/812-414

e-mail: ured@os-djurdjevac.skole.hr

Trenutno se u školi obrazuje četrdeset učenika od I – VIII razreda podijeljenih u  pet odgojno obrazovnih skupina . U školi borave djeca grada Đurđevca i općina  Kloštar Podravski  Ferdinandovac, Virje, Podravske Sesvete, Molve, Novo Virje, Pitomača i Kalinovac . S učenicima rade  profesori defektolozi,  rehabilitator i logoped. Logoped u individualnom radu pruža pomoć učenicima redovne i područne škole, koji imaju  poteškoće u govoru te specifične  poteškoće čitanja i pisanja (disleksija, disgrafija ). Defektolozi ove škole pružaju stručnu pomoć  u učenju učenicima  s teškoćama koji su integrirani u redovnim odjelima osnovne škole .

Informacije preuzete s: https://www.os-djurdjevac.hr/…/odjeli-za-ucenike-s…/

 

KRIŽEVCI

 

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI

Adresa: Matije Gupca 36, 48 260 Križevci

Tel: 048/270-836

e-mail: ured@centar-odgoj-obrazovanjeirehabilitacija-kc.skole.hr

 

Djelatnost Centra obuhvaća:

 • odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi s većim teškoćama u razvoju,
 • odgoj i osnovno obrazovanje djece sa sniženim intelektualnim sposobnostima,
 • odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece i mladih s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima ( do 21. godine ).
 • U okviru rehabilitacije u specijaliziranim kabinetima provode se logopedski tretman, kineziterapija i program poticanja senzorne integracije.

 

U sklopu Centra djeluje i logo-kabinet u kojem se svakodnevno pruža pomoć djeci polaznika obavezne male škole i vrtića „Čarobna šuma“, te OŠ „Ljudevit Modec“ Križevci koja imaju poteškoće glasa i govora i poteškoće u čitanju i pisanju.

 

Polaznici Centra su djeca i mladi s područja grada Križevci i pripadajućih općina, te grada Vrbovca i okolnih mjesta.

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Učenici koji imaju teškoće u razvoju i koji su osnovnu školu završili po prilagođenom programu mogu se u Koprivničko-križevačkoj županiji obrazovati u sljedećim školama za sljedeća zanimanja:

 

OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA

Adresa: Trg slobode 7, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/621-083

 • Pomoćni cvjećar
 • Pomoćni kuhar i slastičar
 • Pomoćni pekar
 • Pomoćni ličilac soboslikar

 

Svake godine u školi postoji mogućnost upisa za tri od četiri navedena zanimanja.

STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

Adresa: Dr. Ivana Kranjčeva 5, 48 350 Đurđevac

Tel: 048/812-223

 • Pomoćni kuhar i slastičar

 

SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI

Adresa: Trg Sv. Florijana 14b, 48 260 Križevci

Tel: 048/279-491• Pomoćni kuhar i slastičar

 

Dio učenika s teškoćama u razvoju je integriran u redovne razredne odjele u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju i pohađa nastavu prema prilagođenom i individualiziranom programu.

Informacije o srednjoškolskom obrazovanju u Koprivničko-križevačkoj županiji: https://kckzz.hr/…/Vodic-kroz-srednje-%c5%a1kole-KK%c5…

 

Objava „Dobro je znati…“ 38/2021 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

Galerija fotografija