Dobro je znati... 37/2021

Komunalna naknada

GRAD KOPRIVNICA

 

Pravo na umanjenje ili oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

 

Gradsko vijeće Grada Koprivnice je na 13. sjednici održanoj 30. 11. 2018. donijelo Odluku o komunalnoj naknadi.

 

U članku 12., stavak 3 navedeno je:

 

Osobe s invaliditetom koje počinju s obavljanjem poduzetničke djelatnosti radi samozapošljavanja, oslobađaju se plaćanja komunalne naknade, kako slijedi:

  1. a) 100% umanjenja komunalne naknade u prve tri godine obavljanja djelatnosti
  2. b) 50% umanjenja komunalne naknade od četvrte godine obavljanja djelatnosti i sve dok obavljaju navedenu djelatnost.

 

Članak 13. Odluke:

 

Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade odobriti će se obveznicima plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor koji su korisnici socijalnog programa Grada Koprivnice, za vrijeme dok im traje pravo na pomoć prema uvjetima propisanim tim programom pod uvjetom da u stambenom prostoru stanuju s vlastitom obitelji.

 

Od plaćanja komunalne naknade u cijelosti se oslobađaju obveznici plaćanja koji imaju status

stradalnika Domovinskog rata za stambeni prostor u kome stanuju sa vlastitom obitelji.

 

Od plaćanja komunalne naknade u cijelosti su oslobođene osobe s invaliditetom većim od 80% i ako je vlasnik ili korisnik stambenog prostora u kojem ima prebivalište ili boravište.

 

INFORMACIJE: Glasnik Grada Koprivnice br. 10 iz 2018. godine, str. 184 – str. 190

 

https://koprivnica.hr/…/glasnik_grada_koprivnice_10…

 

Za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na području grada Koprivnice potrebno je obratiti se u Odsjek za komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, 2.kat, soba br. 25 a, tel: 048/279-545.

 

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade podnosi se u uredu, a zahtjevu je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice i kopiju rješenja o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja uz obavezno predočenje originala.

 

GRAD ĐURĐEVAC

Adresa: Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac

Tel: 048/811-052

 

INFORMACIJE:

https://djurdjevac.hr/…/komunalna-naknada-stanovnistvo-2/

https://djurdjevac.hr/…/odluka-o-komunalnoj-naknadi-2/

 

GRAD KRIŽEVCI

Adresa: I. Z. Dijankovečkoga 12, 48260 Križevci

Tel: 048/681-411

Galerija fotografija