Dobro je znati... 36/2021

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu grada koprivnice za 2021. Godinu

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021. godinu utvrđuju se:

 

– potrebe građana u području socijalne skrbi te se potiču i osiguravaju primjene djelotvornih mjera zaštite i unaprjeđenja životnog standarda građana, kao i zbrinjavanja osoba koje u određenim rizičnim situacijama, uslijed nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, nisu u mogućnosti same, niti uz pomoć članova obitelji, podmiriti osnovne životne potrebe,

– javne potrebe u području zaštite zdravlja i osiguravanja uvjeta za njihovo ostvarivanje iznad državnog standarda.

 

 1. Program socijalne skrbi grada koprivnice

 

Pomoći u sustavu socijalne skrbi Grada Koprivnice su:

 1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
 2. Podmirenje troškova pomoći u prehrani
 3. Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći u kući
 4. Sufinanciranje fizikalne terapije u kući
 5. Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića i boravka kod dadilja
 6. Ostale škole – školska kuhinja
 7. Potpora za pohađanje srednje škole
 8. Sufinanciranje programa javnih radova
 9. Rad za opće dobro
 10. Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika
 11. Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama
 12. Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje Dječjeg vrtića „Tratinčica“
 13. Sufinanciranje pogrebnih troškova
 14. ZDRAVSTVO

 

Mjere koje Grad Koprivnica poduzima u području podmirenja javnih potreba u zdravstvu odnose se na sljedeće:

 1. Sufinanciranje troškova liječenja
 2. Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju
 3. Preventivni programi

 

INFORMACIJE: Detaljnije o svakoj pojedinoj pomoći možete čitati u Glasniku Grada Koprivnice, broj 9, 14.12.2020., str. 198 – str. 202

 

https://koprivnica.hr/…/Glasnik-Grada-Koprivnice-092020…

i Glasniku Grada Koprivnice, broj 5, 28.07.2021., str. 215 – str. 216

https://koprivnica.hr/…/2021/08/glasnik_broj_5_FINAL.pdf

 

Objava „Dobro je znati…“ 36/2021 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

 

Glasnik grada Koprivnice

Galerija fotografija