Dobro je znati... 35/2021

OČEVIDNIK ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

Tko se upisuje u očevidnik?

 

U očevidnik se upisuju osobe s invaliditetom koje su prijavljene na mirovinsko osiguranje na temelju radnog odnosa, odnosno samostalnog obavljanja djelatnosti, a kojima je:

 

 • priznat status osobe ometene u psihofizičkom razvoju prema propisima o socijalnoj skrbi (osoba kojoj je, neovisno o redovnim ili posebnim programima obrazovanja, prema propisima o socijalnoj skrbi utvrđeno oštećenje vida; oštećenje sluha; oštećenje govorno-glasovne komunikacije; oštećenje lokomotornog sustava; oštećenje središnjeg živčanog i mišićnog sustava; oštećenje drugih organa i organskih sustava; mentalno oštećenje; psihička bolest; više vrsta oštećenja.)
 • priznat status invalida rada prema propisima o mirovinskom osiguranju,
 • priznat status invalidne osobe sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem prema propisima o mirovinskom osiguranju,

priznat status osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem prema propisima o mirovinskom osiguranju (60% tjelesnog oštećenja donjeg ekstremiteta koje je posljedica gubitka ili funkcionalnog poremećaja donjeg ekstremiteta ili oštećenja središnjeg živčanog sustava; 70% tjelesnog oštećenja gornjeg ekstremiteta koje je posljedica gubitka ili funkcionalnog poremećaja gornjeg ekstremiteta ili oštećenja središnjeg živčanog sustava; 70% tjelesnog oštećenja radi gubitka sluha; 80% jednog tjelesnog oštećenja bilo koje druge vrste; 90% ukupnog tjelesnog oštećenja, u slučaju više različitih tjelesnih oštećenja, s tim da najmanje jedno tjelesno oštećenje koje se zbraja iznosi 60% oštećenja donjeg ekstremiteta ili 70% oštećenja gornjeg ekstremiteta ili 70% oštećenja bilo koje druge vrste.

 

 • priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • priznat status vojnog, odnosno civilnog invalida rata prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 • priznat status učenika s teškoćama u razvoju prema propisima o odgojno-obrazovnoj skrbi,
 • priznat invaliditet i smanjena radna sposobnost na temelju rješenja ureda državne uprave nadležnog za socijalnu skrb, a starije su od 21 godine,
 • priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima koji su bili na snazi do početka obavljanja poslova vještačenja sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13),
 • priznato pravo na radno prilagođavanje prema propisima koji su bili na snazi do početka obavljanja poslova vještačenja sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13),
 • priznat status osobe s invaliditetom prema propisima drugih država članica Europske unije,
 • priznata neposredna opasnost od nastanka invalidnosti prema propisima o mirovinskom osiguranju, s datumom prije 1. 1. 1999. godine,
 • utvrđen invaliditet u odnosu na rad, sa stupnjem poteškoća i prepreka od 1 do 4, temeljem uvjerenja

Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a sukladno prethodno pribavljenom nalazu i mišljenju centra za profesionalnu rehabilitaciju.

 

Tko vodi očevidnik?

 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju prijave poslodavca.

 

Značaj za poslodavce:

Osobe s invaliditetom upisane u Očevidnik ubrajaju se u kvotu zaposlenih osoba s invaliditetom.

 

Informacije:

https://narodne-novine.nn.hr/…/slu…/2018_08_75_1545.html

https://www.zakon.hr/…/Zakon-o-profesionalnoj…

 

Objava „Dobro je znati…“ 35/2021 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

 

Zakon mirovinskog sustava

Galerija fotografija