Godišnji odmor, otkazni rok i porezne olakšice za osobe s invaliditetom

(Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom)

DOBRO JE ZNATI… 34/2021

Godišnji odmor, otkazni rok i porezne olakšice za osobe s invaliditetom

(Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom)

 

Godišnji odmor – osobe s invaliditetom

Osoba s invaliditetom ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana.

 

Otkazni rok – osobe s invaliditetom

Najmanje trajanje otkaznog roka propisano općim propisom o radu za osobu s invaliditetom dodatno se uvećava za mjesec dana, osim ako je otkaz skrivila ta osoba.

 

Informacije:

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom: https://www.zakon.hr/…/Zakon-o-profesionalnoj… (čl. 12)

http://www.radno-pravo.hr/tumac…/pitanja_i_odgovori.cfm… (članak „Godišnji odmor osobe s invaliditetom“)

https://www.moj-posao.net/…/Kako-ostvariti-pravo-na…/11/

 

Porezne olakšice za osobe s invaliditetom

 

U poreznim propisima postoji niz odredbi o olakšicama za osobe s invaliditetom, osobito u Zakonu o porezu na dohodak, te Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

 

Prema Zakonu o porezu na dohodak olakšice su:

  • neoporezivi darovani primici za zdravstvene potrebe
  • potpore zbog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida oslobođene od plaćanja poreza
  • novčane nagrade za osvojene medalje se također ne smatraju dohotkom
  • neoporezivi dio dohotka (osnovni osobni odbitak) – može se uvećati za 1,5 osnovice osobnog odbitka za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100 posto i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu odnosno prava na osobnu invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta.

 

U tom slučaju se osnovni osobni odbitak uvećava za 3750 kuna mjesečno. Zatim, osnovni osobni odbitak se može uvećati za 0,4 osnovice osobnog odbitka svakom poreznom obvezniku, odnosno njegovom uzdržavanom članu uže obitelji i djetetu kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje, manje od 100 posto. U tom slučaju se osnovni osobni odbitak uvećava za 1000 kuna mjesečno.

  • ratni vojni invalidi oslobođeni su od plaćanja dohotka od nesamostalnog rada
  • poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (PDV) olakšice se odnose na:

  • medicinsku opremu, pomagala i druge sprave po stopi pet posto – PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od pet posto na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida, propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

INFORMACIJE preuzete s: https://gov.hr/…/porezne-olaksice-za-osobe-s…/1474

 

KONTAKT:

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA

Područni ured i Ispostava Koprivnica

Adresa: Hrvatske državnosti 7, 48000 Koprivnica

Tel: 048/289-500, 048/289-555

Ispostava Đurđevac

Adresa: Trg Sv. Jurja 4, 48 350 Đurđevac

Tel: 048/289-650

 

Ispostava Križevci

Adresa: I. Z. Dijankovečkog 8, 48 260 Križevci

Tel: 048/289-600

 

Objava „Dobro je znati…“ 34/2021 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapošljavanju osoba s invaliditetom

Galerija fotografija