Prava i usluge u sustavu socijalne skrbi

Naknada do zaposlenja

TKO IMA PRAVO?

 

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom koja ima tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno sukladno Pravilniku o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava po posebnim propisima, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života (ako naknadu ne ostvaruje prema drugim propisima), a osoba je evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela.

 

Pravo na naknadu do zaposlenja ukida se s danom zaposlenja korisnika, a pravo se može ponovno priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i ako ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima.

 

Naknadu do zaposlenja ne može ostvariti osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost.

 

IZNOS?

 

Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice odnosno 350,00 kn mjesečno.

Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu.

 

ŠTO TREBA UČINITI?

 

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom Centru za socijalnu skrb. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Pravo se priznaje s danom izvršnosti prvostupanjskog rješenja.

 

OBRASCI ZAHTJEVA:

Obrasci Koprivnica

http://czssdjurdjevac.hr/obrasci-2/

Obrasci križevci

 

GDJE?

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA

Trg Eugena Kumičića 2, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/642-247, 048/642-248

e-mail: css-koprivnica@socskrb.hr

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

 

Ljudevita Gaja 6, 48 350 Đurđevac

Tel: 048/250-730, 048/812-103

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

Bana Josipa Jelačića 5, 48 260 Križevci

Tel: 048/682-944

e-mail: centar.za.socijalnu.skrb.krizevci@kc.t-com.hr

 

INFORMACIJE:

 

https://gov.hr/hr/pravo-na-naknadu-do-zaposlenja/744

Zakon o socijalnoj skrbi: https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

 

Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima: https://narodne-novine.nn.hr/…/slu…/2014_06_79_1477.html

https://www.czss-koprivnica.hr/

http://czssdjurdjevac.hr/

https://www.czss-krizevci.hr/

 

Objava „Dobro je znati…“ 33/2021 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

Galerija fotografija