Dobro je znati... 30/2021

(Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom)

Vještačenja u zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

U Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom provodi se vještačenje sukladno Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14 i 95/15) kojim je propisano:

 

 • vještačenje je utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe

 

 • vještačenje se provodi u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja, kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano ovim Zakonom ili posebnim propisom

 

 • vještačenje se provodi na zahtjev nadležnog tijela koje odlučuje o pravima u ranije navedenim područjima, a za ostvarivanje kojih je potreban nalaz i mišljenje tijela vještačenja

 

 • vještačenje obavljaju Vijeća vještaka/Vijeća viših vještaka: doktori medicine, socijalni radnici, psiholozi, stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila i pedagozi

 

Ovisno o postupcima za ostvarivanje prava, potrebno je obratiti se u sljedeće institucije:

 

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podnose se zahtjevi za:

 • utvrđivanje radne sposobnosti
 • utvrđivanje % oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja
 • za znak pristupačnosti i cestarinu
 • utvrđivanje prava na staž s produljenim trajanjem
 • uvećani dječji doplatak

 

U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podnose se zahtjevi:

 • za ostvarivanje prava na dopust ili rad u polovici punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i prijenos prava iz Zakona o potporama na jednog roditelja

 

U Centru za socijalnu skrb podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na:

 • osobnu invalidninu
 • doplatak za pomoć i njegu (puni i smanjeni opseg)
 • status roditelja njegovatelja/Status njegovatelja
 • naknada do zaposlenja
 • socijalne usluge (pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja – integracija, boravak, smještaj, organizirano stanovanje)

 

U Uredima državne uprave podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na:

 • zdravstvenu zaštitu
 • prava prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata (RVI, znak pristupačnosti, stupanj ortopedskog dodatka, uzrok smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potreba njege i pomoći druge osobe…)

 

Informacije preuzete s: https://www.zosi.hr/zavod/vjestacenje/

 

Trenutna situacija:

 

U svrhu zaštite zdravlja za vrijeme trajanja epidemije COVID 19, uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju u zemlji, do daljnjega su otkazani pregledi u procesu vještačenja.

Vještačenja će se provoditi temeljem medicinske dokumentacije, koja je sastavni dio zahtjeva za vještačenje.

 

KONTAKT:

 

ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

 

Područni ured u Varaždinu

Telefon: 042/629-138

 

Izdvojeno mjesto rada Koprivnica

Adresa: Zvonimira Goloba 5, 48 000 Koprivnica

Telefon: 048/617-096; 048/617-095

 

Objava „Dobro je znati…“ 30/2021 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

Zavod za vještačenje

Galerija fotografija