Dobro je znati 26/2021

(Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom)

Šta:

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

https://narodne-novine.nn.hr/…/sluz…/2017_04_42_967.html

 

Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine, str. 93

https://koprivnica.hr/…/glasnik_grada_koprivnice_03…

 

Đurđevačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2016. do 2020. godine

https://djurdjevac.hr/wp…/uploads/2013/10/STRATEGIJA.pdf

 

Križevačku strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom  od 2019. do 2020., str. 696

https://krizevci.hr/wp-content/uploads/2019/10/Broj04_19.pdf

 

Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom od 2017. do 2023.

http://posi.hr/…/Strategija-Vijeca-Europe-za-osobe-s…

 

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

 

https://narodne-novine.nn.hr/…/meduna…/2007_06_6_80.html

 

Ujedinjeni narodi – Opća skupština: Konvencija o pravima osoba s invaliditetom https://www.soih.hr/pdf/soih_editions/kun_o_pravima_osi.pdf

 

Posebno izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u svrhu podizanja razine svijesti o primjeni UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

http://posi.hr/…/Posebno-izvje%C5%A1%C4%87e-Ureda-POSI…

 

Zakon o suzbijanju diskriminacije

https://www.zakon.hr/z/490/Zakon-o-suzbijanju-diskriminacije

 

Zakon o zaštiti prava pacijenata

https://www.zakon.hr/…/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava…

 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

https://narodne-novine.nn.hr/…/slu…/2013_06_78_1615.html

 

Objava „Dobro je znati…“ 26/2021 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

Galerija fotografija