Dobro je znati 24/2021

Udruge koje doprinose dobrobiti osoba s ...

Udruge koje doprinose dobrobiti osoba s invaliditetom u Koprivničko-križevačkoj županiji – izbor

 

Mnoge udruge u Koprivničko-križevačkoj županiji doprinose dobrobiti osoba s invaliditetom. U ovoj objavi navodimo kontakt podatke nekih od tih udruga kako su javno dostupno navedeni u Registru udruga Republike Hrvatske: https://registri.uprava.hr/#!udruge ili na web stranicama udruga.

 

UDRUGA INVALIDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

Adresa: Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/864-107, 099/216-2939, 099/216-2940

e-mail: udruga-inv-kc-kz-zup@kc.htnet.hr

web: www.uikckz.hr

facebook: https://web.facebook.com/uikckz

 

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Adresa: Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/222-686

e-mail: dmsh-kc-kz@kc.t-com.hr

web: http://www.dmskckz.hr/

facebook: https://www.facebook.com/drustvomultiple.sklerozekoprivnica?fref=ts

 

UDRUGA SLIJEPIH KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Adresa: Josipa Vargovića 2/I, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/625-058, 095/9000-329

e-mail: info@uskkz.hr

web: https://www.uskkz.hr/

facebook: https://www.facebook.com/USKKZ/

 

SPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Adresa: Trg svetog Jurja 3 , 48 350 Đurđevac

Tel: 092/258-8176

e-mail: nada.mesar@gmail.com, sportskisavez.osi.kckz@gmail.com

UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA “LATICE”

Adresa: Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica; Križevačka ulica 64 (nekadašnji restoran Klas)

Tel: 048/642-414, 099/624-8056, 099/624-8057

e-mail: info@latice.hr

web: https://latice.hr/

facebook: https://www.facebook.com/latice.hr

 

UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIH OBITELJI “MASLAČAK” KRIŽEVCI

Adresa: Ulica Matije Gupca 36, 48 260 Križevci

Tel: 048/270-998, 098/168-2418

e-mail: udrugamaslacak@gmail.com

Web: https://www.udrugamrkz.hr/

facebook: https://www.facebook.com/UdrugaMaslačakKriževci

 

UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIH OBITELJI „MALI PRINC“

Adresa: Trg svetog Jurja 12, 48 350 Đurđevac

Tel: 048/811-384, 098/487-385, 098/487-389

e-mail: mali.princ.dju@gmail.com

web: http://www.udrugamrdju.hr/

 

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „BOLJE SUTRA“ GRADA KOPRIVNICE

Adresa: Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/642-066, 098/762-177

e-mail: udruga.boljesutra@gmail.com

web: https://udruga-bolje-sutra.hr/

facebook: https://www.facebook.com/UdrugaBoljeSutra.Koprivnica/

 

UDRUGA INVALIDA KRIŽEVCI

Adresa: Trg Antuna Nemčića 7, 48 260 Križevci

Tel: 048/681-211

e-mail: uik@uik.hr

web: http://uik.hr/

facebook: https://www.facebook.com/uik.hr/

 

GRADSKO DRUŠTVO OSOBA S INVALIDITETOM ĐURĐEVAC

Adresa: Trg Svetog Jurja 3, 48 350 Đurđevac

Tel: 099/216-6966

e-mail: durdevac@gdi.hr

facebook: https://www.facebook.com/GDI.Djurdjevac/

 

UDRUGA INVALIDA RADA GRADA KOPRIVNICE

Adresa: Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, Koprivnica

Tel: 048/655-184

e-mail: udruga.invalida.rada.koprivnica@gmail.com

 

ŠPORTSKA UDRUGA TJELESNIH INVALIDA KOPRIVNICA

Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/671-158

Košarkaški klub osoba s invaliditetom “Koprivnica”

Adresa: Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica

Tel: 098/977-3627

Facebook: https://www.facebook.com/Kkoi-Koprivnica-412163275660232

 

SPORTSKA UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA “VELIKO SRCE” KOPRIVNICA

Herešinska 7, Koprivnica

e-mail: velikosrce@gmail.com

Tel: 095/202-1026

 

„PODRAVINA” ŠPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Adresa: Josipa Vargovića 2/I, Koprivnica

 

ŠPORTSKA UDRUGA TJELESNIH INVALIDA ĐURĐEVAC

Adresa: Trg Svetog Jurja 3, 48 350 Đurđevac

 

UDRUGA ŽENA S BOLESTIMA DOJKE “NADA” KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Adresa: Trg dr. Tomislava Bardeka 10/10, Koprivnica

Tel: 091/569-6818

E-mail: bosnajder@net.hr

 

KLUB ŽENA S BOLESTIMA DOJKE AGATA KRIŽEVCI

Adresa: Ulica Franje Račkoga 22, Križevci

Tel: 099/294-4233

 

UDRUGA ŽENA S BOLESTIMA DOJKE “NARCISE” ĐURĐEVAC

Adresa: Kralja Tomislava 106A, Đurđevac

Tel: 092/166-3199

 

LIGA PROTIV RAKA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Adresa: Trg dr. Tomislava Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica

Tel: 098/375-333

 

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KOPRIVNICA

Adresa: Svilarska 6, 48 000 Koprivnica

e-mail: hvidra.kc@gmail.com

Tel: 048/622-587

 

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KRIŽEVCI

Adresa: Trg Svetog Florijana 25, Križevci

Tel: 099/831-6800

 

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA ĐURĐEVAC

Adresa: Antuna Radića 8, 48 350 Đurđevac

Tel: 092/105-6306

e-mail: zeljko.matkov@gmail.com

 

ZAJEDNICA UDRUGA I ČLANOVA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Adresa: Svilarska 6, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/622-587

e-mail: hvidra-kc.kz@kc.t-com.hr

 

UDRUGA BRANITELJA, INVALIDA I UDOVICA DOMOVINSKOG RATA DJELATNIKA PODRAVKE

Adresa: Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica

e-mail: branitelji-podravke@podravka.hr

 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KOPRIVNICA

Adresa: Braće Radića 7, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/642-193

e-mail: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr

 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI

Adresa: Ulica Franje Račkoga 22, Križevci

e-mail: hck-krizevci@kc.htnet.hr

 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ĐURĐEVAC

Adresa: Trg Svetog Jurja 5, 48 350 Đurđevac

e-mail: marina.perica65@gmail.com

Tel: 048/812-113

KLUB ZA STARIJE OSOBE “MARIŠKA”

Adresa: Trg Eugena Kumičića 17, Koprivnica

Tel: 048/250-214

e-mail: klub.mariska@email.t-com.hr

web: https://www.klub-mariska.hr/

facebook: https://www.facebook.com/KlubZaStarijeOsobeMariska/

OSMIJEH – UDRUGA ZA TERAPIJSKO JAHANJE

Adresa: Frana Galovića 140, 48 321 Peteranec

Tel: 098/9968-556

facebook: https://www.facebook.com/osmijeh.uztj/

Objava „Dobro je znati…“ 24/2021 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

REGISTRI.UPRAVA.HR

registri.uprava.hr

Galerija fotografija