Dobro je znati... 2/2021

Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom

Objava „Dobro je znati…“ 2/2021 (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“.

HRT PRISTOJBA – POPUST OD 50% / OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA
1. MJESEČNA HRT PRISTOJBA: POPUST OD 50%
TKO IMA PRAVO:
– punoljetne osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja
– osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu s oštećenjem organa za kretanje preko 80%,
– osobe s dijagnozom paraplegija, tetraplegija, sc. multiplex, amputacija donjih ekstremiteta, s oštećenjem organa za kretanje preko 80%
– gluhe osobe (100% oštećenja sluha)
– umirovljenici koji primaju mirovinu iz Državnog proračuna RH u visini do 1.500,00 kn koji su na dan 12.10.2015. evidentirani kao obveznici u evidenciji obveznika plaćanja mjesečne pristojbe u RH, a koju HRT vodi sukladno članku 34. stavak 7. Zakona o HRT-u
2. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA MJESEČNE HRT PRISTOJBE U CIJELOSTI:
TKO IMA PRAVO:
– 100% slijepe osobe
– osobe s invaliditetom I. i II. grupe (100% invaliditeta) koje primaju invalidske naknade kao ratni ili mirnodopski vojni invalidi ili invalidi policije
– bolesnici koji se liječe dijalizom bubrega
– gluhoslijepe osobe koje po jednom od oštećenja, gluhoća ili sljepoća, imaju 100% oštećenja
NAPOMENA:
Od siječnja 2021. više nije potrebno Liječničku svjedodžbu ovjeravati u udruzi, već ju isprintanu nosite liječniku da ju ispuni i ovjeri.
Nova Liječnička svjedodžba za ostvarivanje prava na povlasticu ili oslobađanje od plaćanja mjesečne pristojbe je u prilogu ove objave.
KAKO:
Ispunjenu i ovjerenu Liječničku svjedodžbu i kopiju rješenja s utvrđenim postotkom tjelesnog oštećenja treba poslati poštom na adresu: HRT, RJ PRISTOJBA, Prisavlje 3, 10 000 Zagreb.
KONTAKT:
Telefon: 01 634 2634 (radnim danom 9:00 – 13:00 sati)
Upiti vezani za plaćanje pristojbe dostavljaju se:
– poštom na adresu HRT, RJ PRISTOJBA, Prisavlje 3, 10 000 Zagreb
– na e-mail: pristojba@hrt.hr
– fax za fizičke osobe: 01 634 3586