Dobro je znati 16/2022

``Komunalna naknada u općinama Koprivničko-križevačke županije i osobe s invaliditetom``

Temeljem dostavljenih podataka od strane općina i našeg malog istraživanja po internetu u ovoj vam objavi predstavljamo informacije vezane uz mogućnosti potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za većinu općina Koprivničko-križevačke županije. Prvenstveno nas je zanimalo postoji li mogućnost oslobođenja od plaćanja ili mogućnost olakšice za osobe s invaliditetom. Moguće je da su neki podaci zastarjeli pa je svejedno potrebno detaljnije se raspitati u općini.

 

 1. OPĆINA GOLA (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Gola od 17.1.2019.)

Prema članku 18. Odluke, na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika stambenog prostora, Jedinstveni upravni odjel oslobodit će obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor ako ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

– ako je korisnik stalne socijalne pomoći,

– ako je invalid Domovinskog rata – u postotku utvrđenog invaliditeta,

– ako je roditelj, supružnik ili dijete poginulog branitelja u Domovinskom ratu,

– ako živi u domaćinstvu u kojem nema mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti i koje nema mjesečni prihod veći od 800,00 kn po članu obitelji,

– ako osoba živi sama i ima primanje do 1.500,00 kn mjesečno,

– ako je invalid, a u domaćinstvu nema mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti – u postotku utvrđenog invaliditeta.

 

 1. OPĆINA PETERANEC (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Peteranec od 31.1.2019.)

Prema članku 16. Odluke, Općina će, temeljem zahtjeva obveznika, odobriti potpuno oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor:

– roditeljima, udovicama i udovcima te djeci poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

 

 1. OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Koprivnički Ivanec od 30.1.2019.)

Prema članku 15. Odluke potpuno su oslobođeni od obveze plaćanja komunalne naknade:

– obveznik koji živi u domaćinstvu u kojem nema mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti i koje nema mjesečni prihod veći od 1.000,00 kn po članu obitelji,

– korisnik zajamčene minimalne naknade,

– supružnik, dijete ili roditelj poginulog hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu,

– samohrani roditelj koji ne ostvaruje mjesečni prihod veći od socijalnog minimuma određen odlukom Vlade RH za tekuću godinu,

– staračko domaćinstvo u kojem živi mlađa osoba čiji invaliditet iznosi 50% i više (pod staračkim domaćinstvom smatra se domaćinstvo u kojem živi bračni par ili samac stariji od 65 godina.)

Djelomično oslobođeni od obveze plaćanja komunalne naknade su:

– invalidi Domovinskog rata u postotku utvrđenog invaliditeta.

 

 1. OPĆINA HLEBINE (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Hlebine od 30.1.2019.)

Prema članku 17. Odluke, Općina će temeljem zahtjeva obveznika, odobriti potpuno oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor:

– roditeljima, udovicama i udovcima te djeci poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

 

 1. OPĆINA DRNJE (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Drnje od 19.12.2018.)

Prema članku 16. Odluke, od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno će se osloboditi:

– osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade,

– osobe starije od 65 godina ako u domaćinstvu nemaju mlađih članova sposobnih za rad i privređivanje i ako domaćinstvo ne ostvaruje mjesečni dohodak veći od 1.500,00 kuna.

 

 1. OPĆINA RASINJA (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Rasinja od 28.3.2019.)

Prema članku 13. Odluke, na zahtjev vlasnika odnosno korisnika nekretnine, od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno ili djelomično oslobodit će se:

– osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade,

– obveznik koji je nositelj staračkog domaćinstva (domaćinstvo u kojem živi bračni par ili samac stariji od 65 godina ako u domaćinstvu nemaju mlađih članova sposobnih za rad i privređivanje),

– obveznik koji je nositelj domaćinstva ako je invalid Domovinskog rata u postotku utvrđenog invaliditeta,

– obveznik koji je nositelj domaćinstva ako je roditelj, supružnik ili dijete poginulog branitelja u Domovinskom ratu,

– obveznik koji posjeduje nekretninu na području Općine u kojoj se ne stanuje ni povremeno boravi, koja je prazna, napuštena te nije u najmu.

 

 1. OPĆINA SOKOLOVAC

Općina Sokolovac nema komunalnu naknadu.

 

 1. OPĆINA VIRJE (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Virje od 26.10.2018.)

Prema članku 18. Odluke, na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika stambenog prostora, Jedinstveni upravni odjel oslobodit će obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor ako ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

– ako je korisnik stalne socijalne pomoći,

– ako je invalid Domovinskog rata – u postotku utvrđenog invaliditeta,

– ako je roditelj, supružnik ili dijete poginulog branitelja u Domovinskom ratu,

– ako živi u domaćinstvu u kojemu nema mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti i koje nema mjesečni prihod veći od 800,00 kn po članu obitelji,

– ako osoba živi sama i ima primanje do 1.500,00 kn,

– ako je invalid, a u domaćinstvu nema mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti – u postotku utvrđenog invaliditeta

 

 1. OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Koprivnički Bregi od 26.2.2019.)

Prema članku 16. Odluke, na temelju pisanog zahtjeva , oslobodit će se obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor ako ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

– ako je osobno ili netko od njegovih članova obitelji iz zajedničkog kućanstva korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu dok traju ta prava,

– ako je invalid Domovinskog rata – u postotku utvrđenog invaliditeta,

– ako je roditelj, supružnik ili dijete poginulog branitelja u Domovinskom ratu,

– ako živi u domaćinstvu u kojem nema mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti i koje nema mjesečni prihod veći od 1.000,00 kn po članu obitelji,

– ako osoba živi sama i ima primanje do 1.500,00 kn mjesečno,

– ako je invalid, a u domaćinstvu nema mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti – u postotku utvrđenog invaliditeta.

 

 1. OPĆINA LEGRAD (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Legrad od 25.10.2022. koja stupa na snagu od 1.1.2023.)

Prema članku 15. Odluke, na zahtjev vlasnika odnosno korisnika nekretnine, od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno će se osloboditi:

– osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine i da uredno ispunjavaju sve obveze prema Općini propisane Zakonom o socijalnoj skrbi,

– osobe starije od 65 godina ako nemaju potomaka i ako domaćinstvo ostvaruje mjesečni prihod do 1.300,00 kn po članu, uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine,

– osobe (vlasnici objekata) s utvrđenom invalidnošću većoj od 80%, proporcionalno postotku invalidnosti.

 

 1. OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI (Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Novigrad Podravski od 3.8.2022.)

Prema članku 12. Odluke, na zahtjev vlasnika ili korisnika nekretnine Jedinstveni upravni odjel Općine Novigrad Podravski oslobodit će istog od obaveze plaćanja komunalne naknade za stambeni i garažni prostor ako je ispunjen jedan od sljedećih kriterija:

– ako je podnositelj korisnik zajamčene minimalne naknade,

– ako je osoba starija od navršenih 65 godina života i koja živi u domaćinstvu u kojem nema radno sposobnog člana ili člana mlađeg od navršenih 65 godina života te koje nema stalni mjesečni prihod veći od 1.200,00 kn po članu domaćinstva,

– ako je obveznik ili član domaćinstva obveznika, udovica, dijete ili roditelj poginulog branitelja u Domovinskom ratu,

– ako je obveznik ili član domaćinstva obveznika invalid Domovinskog rata – postotku utvrđenog invaliditeta,

– ako je invalid, a u domaćinstvu nema člana obitelji mlađeg od 65 godina života ili drugog radno sposobnog člana – u postotku utvrđenog invaliditeta,

– ako je obveznik ili član domaćinstva obveznika, operativni član DVD-a s područja Općine Novigrad Podravski koji je aktivno sudjelovao u radu DVD-a u razdoblju od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

 

 1. OPĆINA MOLVE (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Molve od 29.11.2018.)

Prema članku 12. Odluke:

– korisnici zajamčene minimalne naknade,

– osobe koje su zbog zdravstvenog stanja duže vrijeme podvrgnute bolničkom liječenju, za vrijeme trajanja bolničkog liječenja,

– privremeno nezaposleni samohrani roditelj za vrijeme trajanja nezaposlenosti,

– staračko domaćinstvo s jednim ili dva člana kućanstva starijih od 65 godina, čija mirovina sveukupno mjesečno ne prelazi 1.500,00 kn, oslobađaju se obveza plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor u kojem stanuju, na osnovu vjerodostojne isprave.

 

 1. OPĆINA KALINOVAC (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Kalinovac od 15.2.2019.)

Prema članku 18. Odluke, Općina će, temeljem zahtjeva obveznika, osloboditi obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor ako ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

– ako je korisnik stalne socijalne pomoći i zajamčene minimalne naknade,

– ako je invalid Domovinskog rata – u postotku utvrđenog invaliditeta,

– ako je roditelj, supružnik ili dijete poginulog hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu,

– ako živi u domaćinstvu u kojem nema mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti i koje nema mjesečni prihod veći od 800,00 kn po članu obitelji,

– ako je invalid, a u domaćinstvu nema mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti – u postotku utvrđenog invaliditeta.

 

 1. OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Kloštar Podravski od 27.3.2019.)

Prema članku 18. Odluke, Općina će, temeljem zahtjeva obveznika, osloboditi obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor ako ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

– ako je korisnik stalne socijalne pomoći,

– ako je invalid Domovinskog rata – u postotku utvrđenog invaliditeta,

– ako je roditelj, supružnik ili dijete poginulog hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu,

– poduzetnici s područja Općine Kloštar Podravski koji će osnovati novu firmu oslobađaju se od plaćanja obveze komunalne naknade 100% u trajanju od 3 godine ako zaposle najmanje jednog zaposlenika.

 

 1. OPĆINA FERDINANDOVAC (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Ferdinandovac od 15.3.2019.)

Prema članku 17. Odluke Općina će, temeljem zahtjeva obveznika, osloboditi obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor ako ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

– ako je korisnik stalne socijalne pomoći,

– ako je invalid Domovinskog rata – u postotku utvrđenog invaliditeta,

– ako živi u domaćinstvu u kojem nema mlađeg člana obitelji od 70 godina starosti sposobnog za rad i koji nema mjesečni prihod veći od 1.000,00 kn po članu obitelji,

– ako vlasnik ima više od jednog stambenog objekta koji nisu sposobni za stanovanje (stari i trošni napušteni objekti).

 

 1. OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Sveti Ivan Žabno od 28.11.2018.)

Prema članku 14. Odluke, na zahtjev obveznika oslobodit će ga se od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor, ako ispunjava jedan od slijedećih uvjeta i kriterija:

– korisnici stalne pomoći Centra za socijalnu skrb,

– obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata,

– invalidi Domovinskog rata – u postotku utvrđenog invaliditeta,

– domaćinstva koja nemaju mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti i nemaju mjesečni prihod veći od 1.250,00 kuna po članu obitelji,

– ako osoba živi sama i ima primanja do 1.500,00 kuna,

– i u drugim slučajevima ako za to Općinsko vijeće utvrdi da postoje uvjeti i razlozi za oslobađanje.

 

 1. SVETI PETAR OREHOVEC (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Sveti Petar Orehovec od 30.1.2019.)

Prema članku 19. Odluke, na zahtjev obveznika oslobodit će ga se od obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni i garažni prostor, ako ispunjava jedan od slijedećih uvjeta i kriterija:

– ako je korisnik stalne novčane pomoći Centra za socijalnu skrb,

– domaćinstva koja nemaju mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti i nemaju mjesečni prihod veći od 1.250,00 kuna po članu obitelji, kao i osoba koja živi sama i nema primanja veća od 1.500,00 kuna, ukoliko im godišnja obveza plaćanja komunalne naknade ne prelazi 50% mjesečnog primanja,

– obveznici se mogu osloboditi od plaćanja za drugu nekretninu ukoliko je ista u ruševnom stanju i ne koristi se,

– i u drugim slučajevima ako Općinsko vijeće utvrdi da postoje uvjeti i razlozi za oslobađanje.

 

 1. OPĆINA KALNIK (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Kalnik od 10.2.2019.)

Prema članku 12. Odluke, Općina će, temeljem zahtjeva obveznika, osloboditi obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta i kriterija:

– korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb,

– domaćinstva koja nemaju mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti i nemaju mjesečni prihod veći od 500,00 kuna po članu obitelji i ne postoji zakonska obaveza njihovih potomaka da su ih dužni uzdržavati,

– u drugim slučajevima ako za to Općinsko vijeće Općine Kalnik utvrdi da postoje uvjeti i razlozi za oslobađanje.

 

 1. OPĆINA GORNJA RIJEKA (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Gornja Rijeka od 18.12.2018.)

Prema članku 13. Odluke, na zahtjev obveznika oslobodit će ga se od obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor, ako ispunjava jedan od slijedećih uvjeta i kriterija:

– korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb,

– domaćinstva koja nemaju mlađeg člana obitelji od 65 godina starosti i nemaju mjesečni prihod veći od 1.000,00 kuna po članu obitelji,

– u drugim slučajevima ako za to Općinsko vijeće utvrdi da postoje uvjeti i razlozi za oslobađanje.

 

 1. OPĆINA ĐELEKOVEC (Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Đelekovec od 28.1.2019. i Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Đelekovec od 10.3.2020.)

Prema članku 1. Odluke o dopuni Odluke od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno će se osloboditi:

– osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec,

– osobe starije od 65 godina ako u domaćinstvu nemaju mlađih članova sposobnih za rad i privređivanje i ako domaćinstvo ne ostvaruje mjesečni dohodak veći od 1.000,00 kn po članu domaćinstva,

– korisnici socijalne usluge smještaja putem Centra za socijalnu skrb Koprivnica ako u kućanstvu nemaju mlađih članova sposobnih za rad i privređivanje.

Objava „Dobro je znati…“ 16/2022 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram 2022.“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Općina Đelekovec, Općina Gola, Općina Petera

Galerija fotografija