Dobro je znati 15/2022

``NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI``

OSOBNA ASISTENCIJA je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, te pomoć u komunikaciji i primanju informacija, a u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI:

Nacrt prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji se trenutno nalazi na javnom savjetovanju koje traje traje do 31.12.2022. Nacrt Zakona možete pogledati i komentirati na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr

Ovim budućim Zakonom se uređuje usluga osobne asistencije, sadržaj i način pružanja usluge, korisnici usluge, postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije, uvjeti za pružatelje usluga, imenovanje, sastav i zadaća Komisije za procjenu potreba za uslugom osobne asistencije, evidencije, nadzor i financiranje usluge te druga pitanja značajna za pružanje usluge osobne asistencije.

Objava „Dobro je znati…“ 15/2022 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram 2022.“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Općina Đelekovec, Općina Gola, Općina Peteranec, Koprivničke vode d.o.o. i naša Udruga.

Galerija fotografija