Dobro je znati… 14/2021

Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom

Besplatan prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

ŠTO?

Pravo na besplatni prijevoz na trajektnim linijama, uključujući i osobno vozilo kojim se korisnici prava prevoze ostvaruje se temeljem ISKAZNICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM u ljubičastoj boji koju izdaje Agencija za obalni linijski promet na rok od 5 godina, uz koju je korisnik, kao i pratitelj, dužan posjedovati i odgovarajuću putnu kartu u fizičkom ili u elektroničkom obliku. Prilikom ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz, brodar je dužan izdati, a korisnik je dužan posjedovati odgovarajuću putnu kartu.

 

TKO IMA PRAVO?

 • Osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80% i više
 • HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja
 • Osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%
 • Gluhoslijepe osobe sa 100% tjelesnog oštećenja
 • Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju kojima je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja

Pravo na besplatan prijevoz za navedene kategorije odnosi se na korisnika, PRATITELJA i OSOBNO VOZILO, osim kada pratitelj ostvaruje pravo na besplatan prijevoz u skladu s posebnim propisima.

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju i djeca s teškoćama u razvoju I. ili II. stupnja funkcionalnog oštećenja s prebivalištem na otoku te njihova pratnja.

 

KAKO?

Agenciji za obalni linijski promet šalje se potrebna dokumentacija:

 • Popunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za izdavanje Iskaznice za osobe s invaliditetom (Zahtjev možete pronaći na poveznici: http://agencija-zolpp.hr/iskaznica-za-osi ili u prilogu ove objave u jpg formatu)
 • Nova fotografija korisnika dimenzija 3,5 x 4,5 cm (fotografiju ne treba priložiti ukoliko ste u zadnjih 5 godina izradili osobnu iskaznicu ili putovnicu u MUP-u jer će se u tom slučaju fotografija „povući“ iz MUP-a)
 • Dokaz o uplati naknade za izdavanje u iznosu od 80,00 kn
 • Pravni dokaz o roditeljstvu/skrbništvu ako se radi o maloljetnoj osobi (rodni list kao dokaz o roditeljstvu, a za ostale oblike skrbništva dokument sukladan Pravilniku)

Podaci za plaćanje (s poveznice: http://agencija-zolpp.hr/iskaznica-za-osi:

PRIMATELJ: DRŽAVNI PRORAČUN IBAN: HR12 1001 0051 8630 00160 Model: HR65 Poziv na broj: 7005-531-OIB korisnika povlastice Iznos: 80,00 kuna Opis plaćanja: Iskaznica za OSI

 

GDJE SE ŠALJE?

Dokumentaciju za izdavanje Iskaznice za osobe s invaliditetom potrebno je dostaviti na adresu: Agencija za obalni linijski pomorski promet, PP 8, 10 002 Zagreb

Osim poštom, Zahtjev se može predati i putem sustava e-Građani.

e-građani

(Klikne se na „Zahtjev za izdavanje iskaznice za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom“.)

Uz Zahtjev za izdavanje Iskaznice podnositelj NE DOSTAVLJA rješenje o postotku tjelesnog oštećenja, odnosno o invaliditetu već se provjera ostvaruje li korisnik pravo obavlja putem Registra o osobama s invaliditetom (ROI) kojeg vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Ažurirani podaci u evidenciji ROI-a su osnovni preduvjet za uspješnu obradu Zahtjeva za izdavanje Iskaznice za OSI.

Agencija dostavlja Iskaznicu na adresu prebivališta korisnika prava u roku od 30 dana od dana zaprimanja kompletiranog zahtjeva.

Korisnici mogu provjeriti svoj status u ROI na poveznicama:

Ako osoba nije upisana u ROI, dokumentaciju o stupnju invalidnosti odnosno invaliditetu može dostaviti na e-mail adresu invaliditet@hzjz.hr ili poštom na adresu: Hrvatski zavod za javno zdravstvo (za ROI), Rockefellerova 7, 10000 Zagreb“, N/R Martina Ivanić, Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.

SAVJET: Prije nego što zatražite Zahtjevom ovu Iskaznicu za OSI, provjerite upitom na e-mail invaliditet@hzjz.hr jeste li upisani u Registar o osobama s invaliditetom. U Agenciji kažu da većina osoba nije u Registru, tj. čak i ako jesu, i ako si mogu izvaditi potvrdu putem sustava e-Građani to nije jamstvo da su upisani na način koji je vidljiv drugim tijelima državne uprave. Najčešće je na navedeni e-mail potrebno poslati Zahtjev za upis u Registar o osobama s invaliditetom kojem priložite sken rješenja koje posjedujete kojim dokazujete svoj status (rješenje o postotku tjelesnog oštećenja).

 

KONTAKT:

Korisnici se za dodatna pitanja mogu obratiti Agenciji za obalni linijski pomorski promet na:

 • telefon 021/329-371 i 021/329-372
 • e-mail: info@agencija-zolpp.hr

PRILOG: Obrazac Zahtjeva za izdavanje Iskaznice za osobe s invaliditetom u jpg formatu.

SITUACIJA DO 01.10.2021.: Do 1. listopada 2021. pravo na besplatan prijevoz na trajektnim linijama može se ostvariti osim pomoću Iskaznice za OSI kako je opisano u ovoj objavi, ali i bez te Iskaznice kod brodara (Jadrolinije d.d. i Rapske plovidbe d.d.).

Ukoliko idete ovog ljeta na ljetovanje i želite ostvariti ovo pravo besplatnog prijevoza, brodari su možda „brži put“ u ovom trenutku. Kod njih je potrebno dostaviti 5 dana prije putovanja Zahtjev s preslikama svih isprava. Detalje i uvjete proučite na poveznicama:

Jadrolinija: https://www.jadrolinija.hr/links/prava-osoba-s-invaliditetom

Rapska plovidba: http://195.29.75.37/home/povlasteniprijevoz

 

INFORMACIJE većinom preuzete s:

http://agencija-zolpp.hr/iskaznica-za-osi/

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

 

Objava „Dobro je znati…“ 14/2021 (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.