Dobro je znati 11/2022

``Obavijest o isplatama jednokratnog novčanog primanja``

Neke od Odluka Vlade Republike Hrvatske koje su objavljene u Narodnim novinama br. 104/2022 od 9. rujna 2022. godine, a koje se odnose na isplatu jednokratnog novčanog primanja:

 

– ODLUKA o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima DOPLATKA ZA DJECU radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata: https://narodne-novine.doplatak za djecu radi ublažavanja cijena energenata

 

– ODLUKA o isplati jednokratnog novčanog primanja KORISNICIMA MIROVINE radi ublažavanja posljedica porasta cijena  https://narodne-novine.jednokratna novčana primanja korisnicima mirovine

 

– UREDBA o IZMJENI UREDBE O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad: https://narodne-novine.nn.hr/uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca

 

– ZAKLJUČAK o pomoći građanima U SNABDIJEVANJU OGRJEVNIM DRVOM (korisnici zajamčene minimalne naknade): https://narodne-novine.nn.hr/zaključak o snabdjevanju ogrijevnim drvom

 

Pojašnjenja ovih odluka možete čitati na:

https://posi.hr/obavijest-o-isplatama-jednokratnog-novcanog-primanja

Objava „Dobro je znati…“ 11/2022 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram 2022.“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Općina Đelekovec, Općina Gola, Općina Peteranec i Koprivničke vode d.o.o.

NARODNE-NOVINE.NN.HR

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni

Galerija fotografija