Dobro je znati… 10/2021

Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom

Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe i plaže za osobe s invaliditetom

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE

 

ŠTO?:

Turistička pristojba je naziv za nekadašnju boravišnu pristojbu.

Turistička pristojba se naplaćuje osobama koje u jedinici lokalne samouprave u kojoj nemaju prebivalište koriste usluge smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma, brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili u sidrištu luke, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt za sebe i sve osobe koje noće u njoj, vlasnik plovila koje nije objekt nautičkog turizma za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Jednostavnijim riječima – to je pristojba koju se najčešće plaća kada npr. idete negdje na ljetovanje (hotel, apartman, kamp…) ili u toplice na rehabilitaciju koja u prosjeku iznosi 5,00 – 20,00 kn po danu, ovisno u razdoblju u godini i županiji u kojoj boravite, budući da svaka županija svake godine donosi svoju vlastitu odluku o visini turističke pristojbe.

 

TKO OSTVARUJE PRAVO NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA: 

Između ostalog, prema Zakonu o turističkoj pristojbi, od plaćanja su oslobođene:

  • osobe s invaliditetom od 70% i većim
  • i jedan pratitelj osobe s invaliditetom

 

KAKO?:

U Zakonu stoji da se pravo ostvaruje odgovarajućim ispravama.

Na internetu najčešće stoji informacija da se pravo utvrđuje pomoću rješenja s utvrđenim postotkom tjelesnog oštećenja, iskaznicom koja dokazuje pripadnost udruzi osoba s invaliditetom i sl.

 

INFORMACIJE:

Zakon o turističkoj pristojbi

 

PLAŽE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Poveznica za publikaciju Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom (HSUTI) iz 2019. godine „Vodič kroz pristupačne plaže za osobe s invaliditetom“: http://www.hsuti.hr/vodicPlaze.pdf

 

Objava „Dobro je znati…“ 10/2021 (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.