Dobro je znati 08/22

Programi grada Koprivnice za 2022. godinu

Gradsko vijeće Grada Koprivnice donijelo je na svojoj 5. sjednici održanoj 2.12.2021. godine Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2022. godinu i Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. godinu.

 

Ovi Programi sadrže sljedeće pomoći i mjere:

 

 

POMOĆI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI GRADA KOPRIVNICE:

 1. Naknade za troškove stanovanja
 2. Podmirenje troškova pomoći u prehrani
 3. Pružanje usluge i podmirenja troškova usluge pomoći u kući
 4. Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića i boravka kod dadilja
 5. Ostale škole – školska kuhinja
 6. Potpora za pohađanje srednje škole
 7. Sufinanciranje programa javnih radova
 8. Rad za opće dobro
 9. Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika
 10. Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama
 11. Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje Dječjeg vrtića “Tratinčica”
 12. Sufinanciranje pogrebnih troškova

 

MJERE KOJE GRAD KOPRIVNICA PODUZIMA U PODRUČJU PODMIRENJA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU:

 1. Sufinanciranje troškova liječenja
 2. Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju
 3. Preventivni programi

 

MJERE GRADA KOPRIVNICE ZA UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA:

 1. Pomoć za novorođenčad
 2. Nabava udžbenika i radnih bilježnica
 3. Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom
 4. Darivanje umirovljenika
 5. Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata
 6. Darivanje osoba s invaliditetom
 7. Organizirano stanovanje – Moj dom – Tu sam na svom
 8. Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

 

Sretno dijete – sretan grad

 

Navedeni Programi javno su objavljeni u Glasniku Grada Koprivnice, broj 9, 6. prosinca 2021. godine. Osim toga, ove Programe s detaljnijim opisima pobrojanih pomoći i mjera možete pronaći na poveznicama:

Koprivnica . socijalna skrb

Koprivnica – važni dokumenti

Objava „Dobro je znati…“ 8/2022 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram 2022.“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Općina Đelekovec, Općina Gola, Općina Peteranec i Koprivničke vode d.o.o.

Galerija fotografija