Dobro je znati 06/22

Naknada za ugroženog kupca energenata – „vaučeri“

TKO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA?

 

  1. korisnik osobne invalidnine prema Zakonu o socijalnoj skrbi kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organiziranog stanovanja (samac ili kućanstvo korisnika osobne invalidnine)
  2. korisnik zajamčene minimalne naknade ( samac ili kućanstvo korisnika zajamčene minimalne naknade)
  3. korisnik nacionalne naknade za starije osobe ( samac ili kućanstvo korisnika nacionalne naknade za starije osobe)
  4. korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rada i članovi njihovih obitelji (samac ili kućanstvo korisnika novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji)
  5. korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata (samac ili kućanstvo korisnika novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata)

Ako su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata po više prethodno navedenih osnova, pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata može se ostvariti samo po jednoj osnovi.

 

GDJE SE PODNOSI ZAHTJEV?

Do 31.12.2022. o zahtjevu odlučuje Centar za socijalnu skrb prema prebivalištu podnositelja zahtjeva. Od 1.1.2023. zahtjev se podnosi Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA

Trg Eugena Kumičića 2, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/642-247, 048/642-248

e-mail: css-koprivnica@socskrb.hr

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

Ljudevita Gaja 6, 48 350 Đurđevac

Tel: 048/250-730, 048/812-103

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

Bana Josipa Jelačića 5, 48 260 Križevci

Tel: 048/682-944

 

e-mail: centar.za.socijalnu.skrb.krizevci@kc.t-com.hr

 

Zahtjevi se mogu pronaći i na internetu:

https://www.czss-koprivnica.hr/…/zahtjevi-i-obrasci-za…/

https://czssdjurdjevac.hr/obrasci-2/

https://www.czss-krizevci.hr/…/2013-05-27-08-41-25/obrasci

 

Hrvatski branitelji i civilni stradalnici iz Domovinskog rata obrazac za podnošenje zahtjeva kao i sve potrebne informacije o podnošenju zahtjeva mogu dobiti u područnim odjelima Ministarstva hrvatskih branitelja i upravnim tijelima u županiji, odnosno Gradu Zagrebu nadležnim za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Zahtjev se može naći na:

Branitelj.gov.hr ostvarivanje prava na naknadu za ugroženog kupca

KOJI JE IZNOS SUBVENCIJE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA?

Sukladno odredbama Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (NN 31/22) naknada za ugroženog kupca energenata određuje se u iznosu do najviše 200,00 kuna mjesečno. Iznimno naknada za ugroženog kupca energenata određuje se u iznosu do najviše 400,00 kuna mjesečno za razdoblje od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine.

 

NA ŠTO SE MOŽE KORISTITI PRAVO NA SUBVENCIJU TROŠKOVA ENERGIJE?

Na sufinanciranje troškova električne energije, plina i/ili toplinske energije u mjesečnoj visini do 400 kuna.

 

NAKON ŠTO SE OSTVARI STATUS UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, NA KOJI NAČIN SE KORISTI OSLOBOĐENJE U IZNOSU DO 400 KUNA?

Nakon priznatog statusa i naknade za ugroženog kupca energenata, kako biste iskoristili pravo na subvenciju u iznosu do 400 kuna, račune za energiju potrebno je plaćati u poslovnici FINA-e uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova energije

 

ŠTO AKO RAČUN PRELAZI 400 KUNA?

Ako račun za troškove energije prelazi iznos od 400 kuna, korisnik može iskoristiti subvenciju do iznosa od 400 kuna i platiti razliku odmah u FINI ili naknadno jer će se u protivnom iznos iznad 400,00 kuna evidentirati kao dug.

Ako je iznos računa manji od 400,00 kuna, korisnik može iskoristiti subvenciju samo u iznosu koji se nalazi na računu, bez mogućnosti prenošenja razlike u drugi mjesec.

 

INFORMACIJE:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22) :

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

Narodne novine.nn.hr

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN 31/22): https://narodne-novine.nn.hr/…/sluz…/2022_03_31_374.html

https://gov.hr/hr/naknada-za-ugrozenog-kupca-energenata/746

Objava „Dobro je znati…“ 6/2022 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram 2022.“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Općina Đelekovec, Općina Gola, Općina Peteranec i Koprivničke vode d.o.o.

Galerija fotografija