Dobro je znati 05/22

Doplatak za pomoć i njegu

TKO IMA PRAVO?

 

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

 

ZAPREKE ZA PRIZNAVANJE PRAVA

 

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne priznaje se osobi:

 1. koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
 2. koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 3. kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima
 4. koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora
 5. koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema drugim propisima
 6. koja osobnu invalidninu ostvaruje prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22) ili drugim propisima

 

IZNOS?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

 • u punom iznosu 120% osnovice (600,00 kn)
 • u smanjenom iznosu 84% osnovice (420,00 kn)

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos drugih naknada u sustavu socijalne skrbi iznosi 500,00 kuna.

 

UVJETI ZA PRIZNAVANJE PRAVA?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu U PUNOM IZNOSU priznaje se osobi iz članka 55. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22) kojoj je utvrđen treći stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja neovisno o uvjetima iz članka 57. točaka 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22).

Pravo na doplatak za pomoć i njegu U SMANJENOM IZNOSU priznaje se osobi iz članka 55. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22) kojoj je utvrđen drugi stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ako prosječan mjesečni prihod samca ne prelazi 250% osnovice (1.250,00 kn) iz članka 22. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22) odnosno ako prosječan mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 200% osnovice (1.000,00 kn) iz članka 22. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22) u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka.

 

IZNIMKE OD PRIHODA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

U prihod iz članka 58. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22) ne uračunavaju se novčana sredstva ostvarena po osnovi zajamčene minimalne naknade, dječjeg doplatka, privremenog uzdržavanja za dijete prema zakonu kojim se uređuje privremeno uzdržavanje, uzdržavanje za maloljetno i punoljetno dijete ostvarena prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi, stipendije za školovanje učenika ili studenata dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 26. godine života, nacionalne naknade za starije osobe, naknade troškove prijevoza, smještaja i prehrane osobe koja je uključena u usluge profesionalne rehabilitacije ili sudjeluje u projektu ili programu koji se provodi u svrhu zapošljavanja.

Iznos prihoda iz članka 58. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22) umanjuje se za iznos koji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi, osoba plaća za uzdržavanje osobe s kojom ne živi.

 

MIROVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Korisniku koji se nalazi u istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci pravo na doplatak za pomoć i njegu miruje.

 

KAKO OSTVARITI PRAVO?

Potrebno je ispuniti i predati Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu u Centru za socijalnu skrb. Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. Preslika važeće osobne iskaznice
 2. Preslika medicinske dokumentacije kojom se objektiviziraju bolesna stanja (nalazi specijalističkih pregleda, otpusna pisma, povijesti bolesti i sl.)
 3. Preslika Nalaza i mišljenja prethodno provedenih vještačenja (ako postoje)
 4. Preslika kartice tekućeg računa (IBAN) – u slučaju isplate na račun

 

GDJE?:

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA

Trg Eugena Kumičića 2, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/642-247, 048/642-248

e-mail: css-koprivnica@socskrb.hr

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

Ljudevita Gaja 6, 48 350 Đurđevac

Tel: 048/250-730, 048/812-103

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

Bana Josipa Jelačića 5, 48 260 Križevci

Tel: 048/682-944

e-mail: centar.za.socijalnu.skrb.krizevci@kc.t-com.hr

 

INFORMACIJE:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22): https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi (Odjeljak 10 Doplatak za pomoć i njegu)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi (NN 23/22): https://narodne-novine.nn.hr/…/sluz…/2022_02_23_284.html

Zahtjevi se mogu pronaći i na internetu:

https://www.czss-koprivnica.hr/…/zahtjevi-i-obrasci-za…/

https://czssdjurdjevac.hr/obrasci-2/

https://www.czss-krizevci.hr/…/2013-05-27-08-41-25/obrasci

Objava „Dobro je znati…“ 5/2022 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram 2022.“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Općina Đelekovec, Općina Gola, Općina Peteranec i Koprivničke vode d.o.o.

 

https://www.czss-koprivnica.hr/dokumenti/zahtjevi-i-obrasci-za-preuzimanje/?fbclid=IwAR2J5EkvewLWRKKYRlXvhLBpRwdxpj8-p4hhGKg5eWrd5bAWSH49IGsf_Ck

Galerija fotografija