Dobro je znati 04/22

Osobna invalidnina

TKO IMA PRAVO?

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

 

ZAPREKE ZA PRIZNAVANJE PRAVA?

Pravo na osobnu invalidninu  ne priznaje se osobi:

  1. kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22) ili drugim propisima
  2. koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima
  3. koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22) ili drugim propisima.

 

IZNOS?

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se u postotku od osnovice koji iznosi 350% osnovice iz članka 22. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22). Radi se o Odluci o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi (NN 23/22) prema kojoj osnovica iznosi 500,00 kn, odnosno osobna invalidnina (350% osnovice) iznosi 1.750,00 kn.

 

MIROVANJE PRAVA NA OSOBNU INVALIDNINU

Korisniku prava na osobnu invalidninu koji boravi u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 6 mjeseci pravo na osobnu invalidninu miruje.

 

KAKO OSTVARITI PRAVO?:

 

Potrebno je ispuniti i predati Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu u Centru za socijalnu skrb. Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

  1. Preslika važeće osobne iskaznice
  2. Preslika medicinske dokumentacije kojom se objektiviziraju bolesna stanja (nalazi specijalističkih pregleda, otpusna pisma, povijesti bolesti i sl.)
  3. Preslika Nalaza i mišljenja prethodno provedenih vještačenja (ako postoje)
  4. Preslika kartice tekućeg računa (IBAN) – u slučaju isplate na račun

 

GDJE?

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA

Trg Eugena Kumičića 2, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/642-247, 048/642-248

e-mail: css-koprivnica@socskrb.hr

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

Ljudevita Gaja 6, 48 350 Đurđevac

Tel: 048/250-730, 048/812-103

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

Bana Josipa Jelačića 5, 48 260 Križevci

Tel: 048/682-944

e-mail: centar.za.socijalnu.skrb.krizevci@kc.t-com.hr

 

INFORMACIJE:

 

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, NN 46/22): https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi (Odjeljak 9 Osobna invalidnina)

 

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi (NN 23/22): https://narodne-novine.nn.hr/…/sluz…/2022_02_23_284.html

 

Zahtjevi se mogu pronaći i na internetu:

https://www.czss-koprivnica.hr/…/zahtjevi-i-obrasci-za…/

https://czssdjurdjevac.hr/obrasci-2/

https://www.czss-krizevci.hr/…/2013-05-27-08-41-25/obrasci

 

Objava „Dobro je znati…“ 4/2022 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram 2022.“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Općina Đelekovec, Općina Gola, Općina Peteranec i Koprivničke vode d.o.o.

 

https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi?fbclid=IwAR0gbJJnNLry7udcYXg7SP_dKPzvETvA0LT_MG17kAN5kHvGVoHHqw6tbus

Galerija fotografija