Ciljevi Udruge

 

Temeljni cilj našeg Udruge je da aktivno sudjeluje u primjeni i razvoju socijalne skrbi za članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom uz trasiranje sustava, te da u svakodnevnom životu u radu uvažimo njihove specifične potrebe i poštujemo njihovo dostojanstvo.

Poseban cilj naše Udruge je isticanje obveze lokalne uprave i samouprave za stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad, te neovisnost djelovanja.

INTEGRACIJA U DRUŠTVO

osoba s invaliditetom

KULTURNO-ZABAVNI

programi za članove

IDEJE ZA KVALITETAN

život osoba s invaliditetom

KONTAKTIRAJTE NAS

Vaše mišljenje je bitno

Molimo vašu privolu za obradu osobnih podatak u skladu sa Politikom privatnosti
Napomena: podatke koje ovdje upisujete koristiti ćemo isključivo kako bismo vas kontaktirali u vezi vašeg upita.

Svoje ciljeve Udruga ostvaruje obavljajući sljedeće djelatnosti:

 

 • inicira, planira i realizira programe koji promiču socijalnu, medicinsku, edukativnu i profesionalnu rehabilitaciju
 • sakuplja i prosljeđuje informacije o životnim prilikama članova
 • aktivno sudjeluje u organiziranju i pružanju raznih oblika sakupljanja pomoći za članove
 • daje upute, savjete i preporuke za rješavanje problema svojih članova
 • vodi evidenciju o članovima te animira osobe s invaliditetom, njihove srodnike i prijatelje, ugledne javne radnike da se učlanjuju u Udrugu
 • aktivno sudjeluje neposredno ili posredno preko nacionalnih uprava u predlaganju novih zakona i propisa o osobama s invaliditetom, inicira i predlaže izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa, te pomaže članovima u ostvarivanju njihovih prava
 • organizira stručne edukativne, sportske i rekreativne, umjetnička i kreativna izražavanja, te kulturno-zabavne programe za sve članove
 • pomaže moralno, stručno, materijalno i financijsko inovativno i inicijalno izvorno znanje, ideje na području kvalitete života osoba s invaliditetom.
 • pomaže članovima u provođenju profesionalne medicinske i profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja, koordiniranja i izgradnje građevinsko-urbanističkih barijera, nabavke i prilagodbe specijalnih pomagala
 • pruža potporu znanstvenim istraživanjima od interesa za djelovanje Udruge kao i izdavačkoj djelatnosti koja pomaže osobama s invaliditetom
 • surađuje s lokalnim gradskim, regionalnim i državnim organima uprave i resornim subjektima koji su profesionalno, stručno i osobno vezani za rješavanje problema koje imaju osobe s invaliditetom.
 • obavlja poslove i zadatke koji su u sklopu lokalne uprave, a koji se odnose na rad Udruge ili grupe članova, postavlja kao obvezu pred svoju Udrugu radi zadovoljenja potreba sveukupnog članstva
 • surađuje sa srodnim udrugama invalida radi razmjere iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i susreta
 • surađuje s proizvođačima, serviserima i distributerima tehničkih pomagala za osobe s invaliditetom
 • pomaže u sveukupnom poslovanju građevinsko-urbanističke barijere u gradu i županiji, te inicira i potiče akcije za izgradnju, adaptaciju, preuređenje i opremanje objekata i ustanova za liječenje i rehabilitaciju,
 • zalaže se za organiziranje službe prijevoza za članove Udruge
 • zalaže se za primjenu vaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom
 • obavlja sve druge poslove koji su od interesa za Udrugu i njene članove

DONACIJE

REHABILITACIJA

NADA

ZAJEDNIŠTVO