NOVA 2


  • 14359221 1014954055280582 8515798387361379162 n
  • 10553419 267459306785326 6150651191752931083 n
  • 11705099 392136854317570 847867320327168392 n
  • 2014/07/16 00015
  • 67536465 2177895605655229 2940486446525448192 n
  • 14446049 1014954148613906 1917567619792411288 n
  • 14390847 1014953451947309 1756637267204742195 n
  • 67363576 2177895938988529 7096303764277035008 n

Zahvale sponzorima

Kvalitetan rad udruge i planiranje novih aktivnosti bez pomoći sponzora bilo bi teško ostvariti.

Ovdje možete pogledati spisak sponzora koji su nam pomagali i koji nam pomažu.

Neka ovo bude i svojevrsna reklama za njihov doprinos našoj udruzi, a i poticaj novim fizičkim i pravnim osobama da nam pomognu.

H V A L A !